Για πέμπτο μήνα μείωση στις καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Πτώση για πέμπτο συνεχόμενο μήνα παρουσίασαν τον Μάιο οι καταθέσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, με το υπόλοιπο των καταθέσεων να ανέρχεται σε €47,8 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), οι συνολικές καταθέσεις τον Μάιο 2020 παρουσίασαν καθαρή μείωση €30,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €37,1 εκ. τον Απρίλιο 2020. Τον Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο, οι καταθέσεις υποχώρησαν κατά €452 εκατ.

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις τον Μάιο παρουσίασαν μείωση 0,8%, σε σύγκριση με αύξηση 0,7% τον Απρίλιο 2020. Αντίθετα, τα δάνεια τον Μάιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €35,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €5,5 εκ. τον Απρίλιο 2020. Ωστόσο, το υπόλοιπο των δανείων τον Μάιο 2020 μειώθηκε κατά €887,1 εκ. και έφθασε στα €32,7 δισ.

«Η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές», αναφέρει η ΚΤΚ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -4,4%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, αφορούσε δάνεια σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €9,8 δισ. και είχε θετική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ