Η Ισότητα παρακαλεί τον ΥΠΟΙΚ να καταθέσει νομοσχέδιο για τους αορίστου χρόνου

Η Παγκύπρια Συντεχνία Εργοδοτουμένων, Αυτό-Εργοδοτουμένων, Ορισμένου Χρόνου, Αορίστου Χρόνου & Συμβασιούχων (ΙΣΟΤΗΤΑ) παρακαλεί με επιστολή της στον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη να καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο για τη μετατροπή των εργαζομένων αορίστου χρόνου σε δημοσίους υπαλλήλους.

Η συντεχνία επικαλούμενη τη συζήτηση που διεξήχθη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για τις δύο σχετικές προτάσεις νόμου αναφέρει ότι η μία εκ των δύο προτάσεων νόμου κρίθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως “μη θεραπεύσιμη”, ενώ η άλλη “ως θεραπεύσιμη”.

Προσθέτει πως γι’ αυτήν που κρίθηκε “ως θεραπεύσιμη”, το ουσιώδες πρόβλημα που εντόπισε ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ότι “δεν εξισώνει επαρκώς τους μόνιμους και τους έκτακτους δημόσιους υπαλλήλους ως η Οδηγία 1999/70/ΕΚ απαιτεί.”.

Όπως αναφέρεται, στo κείμενο της γνωμάτευσης, όσο και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, τοποθετήθηκε, ειδικότερα, ότι «η πρόταση νόμου είναι ασύμβατη με την Οδηγία διότι συνεχίζει να εξαιρεί την υπηρεσία σε έκτακτη θέση από τον ορισμό του όρου «δημόσια υπηρεσία» εκτός αν αρμόδια αρχή αποφανθεί διαφορετικά, ενώ θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο, ήτοι η έκτακτη υπηρεσία να περιλαμβάνεται στον άνω ορισμό εκτός αν αρμόδια αρχή αποφανθεί διαφορετικά για αντικειμενικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Νόμου 98(Ι) του 2003 ως τροποποιήθηκε».

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η η Βουλή των Αντιπροσώπων παρέλειψε «να καταργήσει (ως θα έπρεπε) προγενέστερες ημεδαπές διατάξεις, όπως αυτές του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, που δεν εξομοιώνουν τους έκτακτους με τους δημόσιους υπαλλήλους».

Διαβάστε επίσης:
Η καραντίνα έσωσε ζωές σύμφωνα με μελέτες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά το πέρας της συνεδρίας της 24/02/2020 υπήρξε δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών για επίλυση του ζητήματος μέσω κατάθεσης νομοσχεδίου, το οποίο θα επέφερε κατάλληλες τροποποιήσεις στην κριθείσα, από τον εκπρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, «ως θεραπεύσιμη», υπό το φως των επισημάνσεών του, συνεχίζει η Συντεχνία και προσθέτει «παρακαλούμε για την καταλυτική παρέμβασή σας, ώστε να κατατεθεί χωρίς (άλλη) καθυστέρηση, νομοσχέδιο για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος που, όπως γνωρίζετε, απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους».

Πηγή: ΚΥΠΕ