Η νέα μορφή κρατικού προϋπολογισμού από το 2022 στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής

Η νέα μορφή παρουσίασης του κρατικού προϋπολογισμού που θα ισχύει από τον προϋπολογισμό του 2022, παρουσιάστηκε την Δευτέρα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον Γενικό Διευθυντή Γιώργο Παντελή παρουσίασαν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και Προϋπολογισμό στη βάση Δραστηριοτήτων, ο οποίος όπως ανέφεραν εντάσσεται στα πλαίσια της μεταρρύθμισης στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.

Στόχοι της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι η ευθυγράμμιση της διαδικασίας του προϋπολογισμού με βέλτιστες πρακτικές, η ενίσχυση των δημοσιονομικών κανόνων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η παραχώρηση μεγαλύτερης ευελιξίας και ευθύνης στους οικονομικούς φορείς για τη διαχείριση των πόρων τους, η ενίσχυση της διαφάνειας με τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, η διασύνδεση πόρων με τον καθορισμό στόχων και δραστηριοτήτων, η μετάβαση από τον έλεγχο των εισροών στις εκροές και στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων και ο εντοπισμός, η εκτίμηση και η διαχείριση κινδύνων.

Όπως αναφέρθηκε, βάσει του άρθρου 53 του Νόμου Ομπρέλα εισάγεται η παράμετρος του Στρατηγικού Σχεδιασμού, μέσω του οποίο κάθε οικονομικός φορές καθορίζει τον τρόπο που θα συμβάλει στην επίτευξη της κυβερνητικής πολιτικής, όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελείται από την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και τις επιδιώξεις του κάθε οικονομικού φορέα, τους στόχους του κάθε τμήματος και τις δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμός στη Βάση Δραστηριοτήτων, οι πόροι (χρηματικοί και ανθρώπινοι) που θα χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια των στόχων, θα πρέπει να αναλύονται μέσω του προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια για τη χρήση των πόρων του κράτους.

Ο νέος προϋπολογισμός θα διαθέτει σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης με δείκτες επίδοσης/απόδοσης, πλάνα δράσεων και εξαμηνιαίες/ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης στρατηγικού σχεδίου. Θα γίνεται ακόμα διαχείριση κινδύνων με εκτίμηση κινδύνων, καταγραφή και μετριασμό τους μέσω της έγκαιρης λήψης μέτρων καθ’ όλη τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού.

Διαβάστε επίσης:
Κορωνοϊός – Κίνα: Νέα εστία εξάπλωσης του ιού μια μεγάλη αγορά στο Πεκίνο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΚΟ, Άγγελος Βότσης, ανέφερε μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, ότι ο νέος τρόπος παρουσίασης του προϋπολογισμού είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. «Είναι μια προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο πολλά θέματα τα οποία αφορούσαν την εφαρμογή των προϋπολογισμών στη βάση των αποφάσεων του Κοινοβουλίου, θα αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι σήμερα πολλές φορές ψηφίζονται προϋπολογισμοί αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος κατά πόσο αυτά που ψηφίζονται εφαρμόζονται στην πράξη με τα κονδύλια τα οποία ψηφίζονται.

Είπε ακόμα ότι συζητείται και έχει τεθεί από βουλευτές η αξιολόγηση που θα γίνεται να μην είναι μια απλή διαδικασία αλλά να έχει και τις ανάλογες συνέπειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ