ΚΤΚ: Αύξηση ΜΕΔ το 2021 λόγω επιπτώσεων του κορωνοϊού στα εισοδήματα

Αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2021 μετά το πέρας της περιόδου αναστολής καταβολής δόσεων, διαβλέπει η Κεντρική Τράπεζα στο οικονομικό της δελτίο Ιουνίου, τονίζοντας παράλληλα τη ανάγκη τήρησης μιας συνετούς δημοσιονομικής διαχείρισης προκειμένου να διατηρηθεί η αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής.

Στο οικονομικό δελτίο, περιλαμβάνονται τρία σενάρια για την πορεία της κυπριακής οικονομίας, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, αντί της υιοθέτησης ενός βασικού σεναρίου, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στο βασικό της σενάριο, η ΚΤΚ εκτιμά ότι το κυπριακό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί με ρυθμό 7,3% (ΥΠΟΙΚ -7%) και θα ακολουθήσει ανάπτυξη 5,6% και 4,1% το 2021 και 2022 αντίστοιχα. Ωστόσο λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας, η ΚΤΚ κατήρτισε και ένα ήπιο και ένα ακραίο σενάριο για το 2020 με την συρρίκνωση να διαμορφώνεται στο 5,6% και στο 9,9% αντίστοιχα. Στο ακραίο σενάριο η ΚΤΚ υποθέτει πως θα υπάρξει δεύτερο κύμα κορωνοϊού.

Για το β’ τρίμηνο του 2020, η ΚΤΚ προειδοποιεί πως «οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι πολύ πιο έντονες» λόγω των δραστικών μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. «Το πλήγμα στον κρίσιμο για την οικονομία τομέα του τουρισμού είναι σοβαρό, με άμεσο αντίκτυπο στον αριθμό των τουριστικών αφίξεων λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τα μέσα Μαρτίου».

Σημειώνει ότι οι κίνδυνοι για ενδεχόμενοι απόκλιση του βασικού σεναρίου για το 2020 και το 2021 και 2022 είναι καθοδικοί (επί τω χείρω), ιδιαίτερα εν όψει της αβεβαιότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με την πορεία της αεροπορικής κίνησης και του τουρισμού, ενώ για οι κίνδυνοι για το 2021 και 2022 συνδέονται με ενδεχόμενη επανεμφάνιση του ιού και επιβολή δεύτερου κύκλου περιοριστικών μέτρων, καθώς επίσης με πιθανή αποδυνάμωση της φερεγγυότητας των δανειζομένων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ)

Ειδικότερα, για τις ΜΕΧ, η ΚΤΚ εκτιμά ότι θα κινηθούν ανοδικά μετά το τέλος του 2020, καθώς την τρέχουσα χρονιά βρίσκεται σε ισχύ το μορατόριουμ καταβολής δόσεων.

«Το 2021 οι ΜΕΧ αναμένεται να αυξηθούν λόγω της αδυναμίας δανειοληπτών που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία να εξυπηρετούν τις δόσεις τους», σημειώνει η ΚΤΚ, προσθέτοντας επίσης ότι το 2020 και οι συνέπειες της πανδημίας «ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων για το 2020 και αποτέλεσαν τροχοπέδη στη συνέχιση των προσπαθειών για περαιτέρω απομόχλευση του ισολογισμού τους από τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις».

Σημειώνει, ωστόσο, ότι η επανέναρξη της αποπληρωμής δανείων από το 2021, μετά και τη λήξη του σχετικού μορατόριουμ, προβλέπεται όπως ενισχύσει τις προσπάθειες για μείωση του επιπέδου του ιδιωτικού χρέους. Επιπρόσθετα, «η ΚΤΚ επισημαίνει ότι η ύπαρξη τυχόν στρατηγικών κακοπληρωτών που δύναται να εκμεταλλευτούν την κρίση προβάλλοντάς την ως δικαιολογία, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με αποφασιστικότητα και αυστηρότητα από όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτείας».

Η εθνική εποπτική αρχή επισημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει επίσης αναθεώρηση και στα επιχειρηματικά και κεφαλαιακά πλάνα των τραπεζών ούτως ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες. «Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να υπάρχει αυξημένη εγρήγορση ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στα νομισματικά μεγέθη και στη μέχρι τώρα θετική πορεία των ΜΕΧ και του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα», αναφέρει.

Διαβάστε επίσης:
Ερντογάν για Αγιά Σοφιά: Κανείς δεν θα μας πει τι θα κάνουμε

Μάλιστα, η ΚΤΚ επισημαίνει επίσης την ανάγκη συνετούς δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς οι οίκοι αξιολόγησης προεξοφλούν ότι μετά την αύξηση τού για σκοπούς υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής για στήριξη της οικονομίας, το δημόσιο χρέος θα ακολουθήσει πτωτική τροχιά τα επόμενα έτη. «Ως εκ τούτου, ο όποιος εκτροχιασμός πέραν των αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής», αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ