Διαβεβαιώσεις Βουλής έλαβε η Λοϊζίδου ότι δεν υπήρξε διαρροή για τις πολιτογραφήσεις

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έστειλε την Τρίτη επιστολή στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου, στην οποία, σύμφωνα με την Επίτροπο, τη διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή από τις Υπηρεσίες της σχετικά με τις πολιτογραφήσεις.

Με την ίδια επιστολή, η Επίτροπος ενημερώθηκε από τη Βουλή ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται στους Αρχηγούς ή και εκπροσώπους Κοινοβουλευτικών Κομμάτων καθώς και στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Στην ανακοίνωσή της, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τοποθετείται σχετικά με δημοσίευμα του αραβικού πρακτορείου ειδήσεων Al- Jazeera, σύμφωνα με το οποίο το εν λόγω πρακτορείο φέρεται να εξασφάλισε πρόσβαση σε εμπιστευτικά έγγραφα του αρχείου πολιτογραφημένων προσώπων της Δημοκρατίας, που αφορούν στα έτη 2017 και 2019, σε συνέχεια ερωτημάτων που λαμβάνει από τα Μ.Μ.Ε, κατά πόσον προκύπτει θέμα παραβίασης προσωπικών δεδομένων από το δημοσίευμα.

«Αναντίλεκτα, προκύπτει θέμα διαρροής /παραβίασης προσωπικών δεδομένων, και ως εκ τούτου το Υπουργείο Εσωτερικών, ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου πολιτογραφήσεων στη Δημοκρατία, υπέβαλε καθηκόντως στο Γραφείο μου στις 4 Ιουνίου 2020, Γνωστοποίηση Περιστατικού Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τον καθορισμένο τύπο και όπως επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)2016/679» λέει η κ. Λοϊζίδου Νικολαϊδου.

Κατά την ίδια ημερομηνία, συνεχίζει, ενημέρωσε γραπτώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι «η υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω Γνωστοποίησης βαρύνει εξίσου και την ίδια, εκτιμώντας ότι, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 111Α του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002, όπως είχε τροποποιηθεί, υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων εκ των προτέρων σχετικά με τις κατ’εξαίρεση πολιτογραφήσεις».

Διαβάστε επίσης:
Πρόεδρος του CIF: Πάντα προειδοποιούσαμε για τις παγίδες του Προγράμματος Πολιτογράφησης

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων, με την επιστολή της ημερ. 25 Αυγούστου 2020, με διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή από τις Υπηρεσίες της και με ενημέρωσε ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις πολιτογραφήσεις διαβιβάζονται στους Αρχηγούς ή και εκπροσώπους Κοινοβουλευτικών Κομμάτων καθώς και στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών» συμπληρώνει.

Η κ. Λοϊζίδου Νικολαϊδου λέει τέλος ότι το Γραφείο της θα αξιολογήσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και θα αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ