Δημόσια Ακρόαση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης σε τουριστική ανάπτυξη

Δημόσια Ακρόαση θα διεξαχθεί για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για αλλαγή χρήσης σε τουριστική ανάπτυξη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της Εταιρείας Paradise Resorts (Cyprus) Ltd (ΠΑΦ/0502-0503/2011), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενα οικιστικά συγκροτήματα και αλλαγή χρήσης τους σε τουριστική ανάπτυξη 109 οργανωμένων διαμερισμάτων / 298 κλινών, στο τεμάχιο αρ 982, του Φ/Σχ. 45/58, Τμήμα 2, στην Κοινότητα Χλώρακα, στην Επαρχία Πάφου.

Όπως αναφέρεται, η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει, προστίθεται στην ανακοίνωση, κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Διαβάστε επίσης:
Γενί Σαφάκ: «Οι Γάλλοι θέλουν να εισβάλουν στην Αν.Μεσόγειο μέσω της Αθήνας»

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/09/2020, η ώρα 11.15 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας Kouroushi Bros ConstructionLTD, Κτήριο CITY, Φαλήρου 2- 4 Πάφος, (αρ. τηλ. 99512200). Σημειώνεται ότι, στις 10.15 π.μ. θα προηγηθεί επίσκεψη στο χώρο της ανάπτυξης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ