Εμπορικό έλλειμμα 2,1 δισ. ευρώ στην Κύπρο

Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ στον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούνιο του 2020 ήταν 170,3 δισεκατομμύρια ευρώ, μείωση 10,0% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019 (189,3 δισεκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Την ίδια ώρα οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 149,1 δισ. ευρώ, πτώση 12,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019 (169,9 δισ. ευρώ). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 21,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούνιο του 2020, σε σύγκριση με + 19,4 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο του 2019. Το εμπόριο της περιοχής εντός του ευρώ μειώθηκε στα 150,6 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο του 2020, κάτω κατά 7,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019.

Τον Ιούνιο του 2020, τα μέτρα περιορισμού του COVID-19 που εισήχθησαν ευρέως από τα κράτη μέλη συνέχισαν να έχουν αισθητή επίπτωση στο διεθνές εμπόριο αγαθών, αν και υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Eurostat.

Επιπλέον τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2020, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ στον υπόλοιπο κόσμο μειώθηκαν σε 1.015,0 δισ. ευρώ (μείωση 12,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019) και οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 929,0 δισ. ευρώ (μείωση 12,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 85,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με + 95,8 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2019. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε στα 868,8 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2020, μειωμένο κατά 13,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο- Ιούνιο 2019.

Η πρώτη εκτίμηση για εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ τον Ιούνιο του 2020 ήταν 154,4 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένες κατά 9,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019 (170,8 δισεκατομμύρια ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν στα 133,7 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 12,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019 (153,3 δισ. ευρώ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 20,7 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούνιο του 2020, σε σύγκριση με + 17,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019. Το ενδοκοινοτικό εμπόριο μειώθηκε στα 235,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2020, – 6,4% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019.

Τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2020, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ μειώθηκαν στα 921,6 δισ. ευρώ (μείωση 12,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019) και οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 847,5 δισ. ευρώ (μείωση 12,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019 ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ σημείωσε πλεόνασμα 74,1 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με + 81,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2019. Το ενδοκοινοτικό εμπόριο μειώθηκε σε 1 360,4 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2020, -12,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019

Για την Κύπρο, η συνολική αξία των εξαγωγών ήταν 1,5 δισ. ευρώ ή -10% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (0,5 δισ. ευρώ με την ΕΕ ή -43% και 1,0 δισ. ευρώ με τον υπόλοιπο κόσμο ή + 21%). Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 3,6 δισ. ευρώ ή -11% (2,1 δισ. ευρώ από την ΕΕ ή -12% και 1,5 δισ. ευρώ από τον υπόλοιπο κόσμο ή -9%) Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος σημείωσε εμπορικό έλλειμμα -2,1 δισ. ευρώ , σε σύγκριση με -2,4 δισ.ευρώ πέρυσι, -1,6 δισ.ευρώ με την ΕΕ και -0,5 δισ.ευρώ με τον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ