Πτώση του ΑΕΠ κατά 11,6% στην Κύπρο το 2ο τρίμηνο

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μέτρα περιορισμού του COVID-19 στα περισσότερα κράτη μέλη, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 12,1% στη ζώνη του ευρώ, κατά 11,7% στην ΕΕ και κατά 11,6% στην Κύπρο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσιεύθηκε από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές ήταν μακράν οι μεγαλύτερες μειώσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονοσειρών το 1995. Το πρώτο τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,2% στην ΕΕ, κατά 1,3% στην Κύπρο και 1,6% στην Ελλάδα.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 15,0% στη ζώνη του ευρώ κατά 14,1% στην ΕΕ και κατά 11,9% στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2020, μετά από -3,1% -2,5% και +0,8 % για την Κύπρο αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο. Η πτώση στην Ελλάδα ήταν -0,9%. Αυτές ήταν επίσης μακράν οι μεγαλύτερες μειώσεις από τότε που ξεκίνησαν οι χρονοσειρές το 1995.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά 9,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από -1,3% το πρώτο τρίμηνο του 2020). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 9,5% (μετά από + 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο).

Επιπλέον αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 2,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,6% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες μειώσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονοσειρών το 1995. Το πρώτο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,1% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,7% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2020, μετά από + 0,4% και στις δύο ζώνες το πρώτο τρίμηνο του 2020. Αυτές ήταν οι πλέον απότομες μειώσεις από την έναρξη των χρονοσειρών το 1995.

Πηγή: KYΠΕ