Τί αλλάζει στις κυπριακές ταυτότητες

Κυκλοφορεί στις 17 Αυγούστου 2020, η η νέα εκδοχή των δελτίων ταυτότητας που εκδίδονται σε Κύπριους πολίτες.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης την οποία αναμεταδίδει το ΓΤΠ, αναφέρεται ότι «τα δελτία ταυτότητας είναι βιομετρικά, πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και κατά συνέπεια έχουν αυξημένα επίπεδα ασφάλειας έναντι της πλαστογραφίας και της πλαστοπροσωπίας».

Οπως αναφέρεται, οι αλλαγές που επέρχονται στα δελτία ταυτότητας είναι αποτέλεσμα του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157 για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής, που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

Διευκρινίζεται επίσης ότι όλες οι υφιστάμενες ταυτότητες που έχουν εκδοθεί σε προηγούμενους τύπους παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και δεν θα αντικατασταθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ