Η Κύπρος στην πρώτη ομάδα μελών ΕΕ για κεφάλαια μέσω του προγράμματος SURE

Η κυπριακή Κυβέρνηση υπέβαλε έγκαιρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημο αίτημα για την εξασφάλιση δανείου ύψους €479.070.000 με σκοπό την χρηματοδότηση κυβερνητικών σχεδίων στήριξης της απασχόλησης, αίτημα το οποίο υιοθετήθηκε και η Κύπρος περιλήφθηκε στην πρώτη ομάδα 15 κρατών μελών για χορήγηση κεφαλαίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προέκυψε ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού οδήγησε την ΕΕ στην υιοθέτηση, μεταξύ άλλων, ενός ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) με την υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2020.

Το νέο αυτό μέσο προσωρινής στήριξης θα προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη ύψους έως €100 δισ. συνολικά, υπό μορφή δανείων χορηγούμενων από την ΕΕ προς τα κράτη μέλη, με ευνοϊκούς όρους.

Τα σχέδια για χρηματοδότηση που υποβλήθηκαν από τα 15 κράτη μέλη της πρώτης ομάδας κυμαίνονται από 1 μέχρι 8 σχέδια ανά κράτος μέλος, με μέσο όρο τα πέντε σχέδια. Η Κύπρος, όπως και άλλα τρία κράτη μέλη, υπέβαλε οκτώ σχέδια τα οποία εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο αναφερόμενος δανεισμός αναμένεται να έχει αξιόλογο όφελος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη μέση διάρκεια των δανείων θα είναι 15 χρόνια και ότι η ΕΕ, σε αυτή τη διάρκεια, μπορεί να δανειστεί από τις αγορές με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι θα μπορούσε η Κύπρος. Επισημαίνεται ότι οι τρέχουσες δευτερογενείς αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων διαμορφώνονται γύρω στο 1,25% ενώ η ΕΕ θα μπορούσε να δανειστεί σήμερα με επιτόκιο αισθητά κάτω από το 1,00%.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι αξιοσημείωτο ότι το ύψος των δανείων ως ποσοστό του ΑΕΠ2019 ανά κράτος μέλος (από τα 15 κράτη μέλη) κυμαίνεται από 0,5% μέχρι 2,0%, με μέσο όρο για τα 15 κράτη μέλη = 1,5%ΑΕΠ, ενώ η Κύπρος μαζί με δύο ακόμη κράτη μέλη θα λάβουν το μεγαλύτερο ποσοστό δανείου, δηλ. από 2,0% του δικού τους ΑΕΠ2019.

Διαβάστε επίσης:
Τροχαίο στη Λευκωσία – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Στις 25 Αυγούστου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο Συμβούλιο για ακόμη ένα κράτος μέλος, ανεβάζοντας το σύνολο των κρατών μελών που υπέβαλαν αίτηση στα 16 και το συνολικό ποσό των δανείων που αναμένεται να χορηγηθούν, στα €87,3 δισ., ενώ έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από ορισμένα άλλα κράτη μέλη.

Πηγή: ΚΥΠΕ