Παράταση στη συνταγογράφηση εξειδικευμένων φαρμάκων από μη συμβεβλημένους με ΓεΣΥ

Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχει δοθεί για την εκτέλεση των συνταγών για εξειδικευμένα φάρμακα από μη συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ Ειδικούς Ιατρούς, ώστε να αποφευχθεί πιθανή ταλαιπωρία στους ασθενείς που διαθέτουν τέτοιες συνταγές.

Για την απρόσκοπτη χορήγηση των φαρμάκων στους ήδη δικαιούχους ασθενείς και την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των ασθενών, οι μη συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ Ιατροί θα μπορούν να εκδίδουν συνταγές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 για κάλυψη αναγκών μέχρι ένα μήνα και εκτέλεση της συνταγής μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφέρεται ότι με την ένταξη των εξειδικευμένων φαρμάκων που χορηγούνται για συγκεκριμένες θεραπείες χρόνιων ασθενών στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, καταργείται η ειδική ρύθμιση που είχε δοθεί με Υπουργική Απόφαση ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2019 για συνταγογράφηση των φαρμάκων από Ειδικούς Ιατρούς μη συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ.

Διαβάστε επίσης:
Γ.Λουκαΐδης: Η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει τις ηγεμονικές της βλέψεις

Σημειώνεται ότι νέα αιτήματα ασθενών δεν θα εξετάζονται και οι ασθενείς προτρέπονται να εξασφαλίσουν νέα συνταγή από Ιατρό συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, τα φάρμακα δεν θα αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ και το κόστος τους θα επιβαρύνει τους ίδιους τους ασθενείς.

Πηγή: ΚΥΠΕ