Σε αγορά λεωφορείων για κάλυψη αναγκών Ειδικών Δημόσιων Σχολείων προχώρησε το Υπ.Μεταφορών

Τέσσερα μικρά λεωφορεία με ανυψωτική πλατφόρμα για άτομα με αναπηρία, για κάλυψη αναγκών Ειδικών Δημόσιων Σχολείων και 5 λεωφορεία για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αγόρασε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων “στην προσπάθεια του να συμβάλει στην προώθηση και την εξασφάλιση της πλήρους και ίσης μεταχείρισης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρία και να προωθήσει την αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωσή τους”.

Ανακοίνωση του ΓΤΠ αναφέρει ότι η αγορά έγινε από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών κατόπιν ανάθεσης μετά από ανοικτή διαδικασία προσφορών και το συνολικό κόστος αγοράς ανήλθε στο ποσό των €506.673,00.

Τα λεωφορεία διαθέτουν εργονομικά καθίσματα επιβατών, πανοραμικά παράθυρα που παρέχουν διαφάνεια και θέαση, βελτιωμένη προσβασιμότητα, μοντέρνο φωτισμό και κλιματισμό.

Τα τέσσερα από τα εννέα λεωφορεία, έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς επιβατών σε καθίσματα και ΑμεΑ σε αναπηρικά αμαξίδια για διευκόλυνση της προσβασιμότητας και μεταφοράς των παιδιών με αναπηρία που φοιτούν σε Δημόσια Ειδικά Σχολεία.

Διαβάστε επίσης:
Με Viber θα ενημερώνει τους καταναλωτές το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

Επιπρόσθετα, σύντομα θα γίνει από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ανάθεση νέας σύμβασης για προμήθεια εντός του 2021 άλλων πέντε λεωφορείων εκ των οποίων τα τέσσερα θα μπορούν να μεταφέρουν και ΑμεΑ σε αναπηρικά αμαξίδια.

Πηγή: ΚΥΠΕ