Αυξήθηκαν το 2018 οι δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση σε απόλυτο αριθμό – Μειώθηκαν έναντι ΑΕΠ

Στα €1.247,8 εκατομμύρια ανήλθαν το 2018 οι δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, με το ποσοστό τους έναντι του ΑΕΠ να μειώνεται στο 5,9%, από 6,1% το 2017 και 6,3% το 2016.


Ωστόσο, σε απόλυτο αριθμό, οι δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση αυξήθηκαν κατά περίπου €20 εκατομμύρια το 2018, σε σύγκριση με το 2017, όταν ήταν €1.227,6 εκατομμύρια.

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο ατόμων ηλικίας 20 ετών και άνω το 2019, το 4% δεν φοίτησε/τελείωσε το δημοτικό σχολείο, το 13% τελείωσε μόνο τη Δημοτική Εκπαίδευση, το 46% φοίτησε μέχρι τη Μέση Εκπαίδευση και το 37% ολοκλήρωσε και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναφορικά με το ποσοστό των ατόμων που αποσύρθηκαν πρόωρα από την εκπαίδευση, αυτό ανήλθε το 2019 στο 9,2%. Αυτό το ποσοστό αφορά τον πληθυσμό ηλικίας 18-24 ετών με ανώτατο μορφωτικό επίπεδο το γυμνάσιο – 3 χρόνια – και που τώρα δεν φοιτά σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το σχολικό έτος 2018/2019 ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού στην προσχολική και προδημοτική εκπαίδευση ανήλθε στις 2.471 (787 δημόσια, 1.684 ιδιωτική), στην Δημοτική εκπαίδευση στις 4.624 (4.135 στη δημόσια, 489 στην ιδιωτική), στη Μέση Εκπαίδευση στις 6.146 (4.833 στην δημόσια, 1.313 στην ιδιωτική) και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στις 2.016 (822 στην δημόσια, 1.193 στην ιδιωτική).

Διαβάστε επίσης:
Η Ελεγκτική Υπηρεσία απαντά στον Γεν.Εισαγγελέα: «Αντιπαρερχόμαστε το ύφος και τον τόνο των αναφορών του»
 
Μαθητές/φοιτητές ανά δάσκαλο/ακαδημαϊκό

Οι μαθητές/φοιτητές ανά δάσκαλο/ακαδημαϊκό προσωπικό ανήλθαν το σχολικό έτος 2018/2019 στην προσχολική και προδημοτική εκπαίδευση στους 13,4, στη Δημοτική εκπαίδευση στους 12,6, στην Μέση Εκπαίδευση στους 9 και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους 22,5.

Πηγή: ΚΥΠΕ