Διαδικτυακά συνεχίζονται τα μαθήματα στο ΤΕΠΑΚ μέχρι το τέλος του εξαμήνου

Σειρά αποφάσεων για τη συνέχεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου, έλαβε το Πρυτανικό Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο συνεδρίασε σήμερα και εξέτασε θέματα ακαδημαϊκής φύσεως ως επίσης θέματα που αφορούν στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, αναφορικά με τα ακαδημαϊκά θέματα, το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι όλα τα θεωρητικά μαθήματα συνεχίζουν να προσφέρονται διαδικτυακά μέχρι το τέλος του εξαμήνου και τα εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία με την κατάλληλη προετοιμασία/τροποποίηση και κατά την κρίση των διδασκόντων, μπορούν να διδαχθούν διαδικτυακά, προσφέρονται μέχρι το τέλος του εξαμήνου κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Επίσης, αποφάσισε ότι τα εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία δε δύνανται να διδαχθούν εξ αποστάσεως, θα προσφερθούν μέχρι το τέλος του εξαμήνου δια ζώσης, ενώ αναφορικά με την κλινική, νοσοκομειακή εκπαίδευση, προτείνεται η επιστροφή των φοιτητών στους νοσοκομειακούς χώρους βάσει οδηγίας του Υπουργείου Υγείας και ελέγχου για τον ιό SARS-CoV-2.

Αποφάσισε ότι επιτρέπεται η συνέχιση της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών, οι ενδιάμεσες εξετάσεις διεξάγονται διαδικτυακά και οι τελικές εξετάσεις δύνανται να διεξαχθούν είτε διαδικτυακά, με την προϋπόθεση πως εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό το αδιάβλητο των εξετάσεων, είτε δια ζώσης, με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες και πως γίνεται κατάτμηση σε μικρότερες ομάδες. Για να διευκολυνθεί η δεύτερη περίπτωση, εάν χρειαστεί, η εξεταστική περίοδος θα επιμηκυνθεί κατά μία εβδομάδα.

Επίσης, αποφάσισε ότι η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου θα λειτουργεί ακολουθώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο που ισχύει για τις βιβλιοθήκες παγκύπρια αλλά και όποια άλλα επιπρόσθετα μέτρα κρίνονται αναγκαία.

Σχετικά με τον τρόπο προσέλευσης του Διοικητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο, αποφασίστηκε όπως η εφαρμογή των αποφάσεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ επεκταθεί μέχρι την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020, ενώ οι αποφάσεις αυτές θα αξιολογούνται ανά δεκαπενθήμερο.

Υπενθυμίζεται ότι το προσωπικό του Πανεπιστημίου εργάζεται με φυσική παρουσία και τηλεργασία, εκ περιτροπής σε εβδομαδιαία βάση και με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης αναφέρει σε μήνυμά του προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας πως «με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, συνεχίζουμε όλοι να τηρούμε τις πρόνοιες των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, όπως ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας. Η διασφάλιση της υγείας παραμένει κορυφαία μας επιδίωξη και παράλληλα εργαζόμαστε για την όσο το δυνατόν ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ