Μαζεμένοι φόροι, υπό πίεση οι πολίτες

Της Αλεξίας Καφετζή

Σε δυσχερή θέση βρίσκονται χιλιάδες πολίτες αυτή την περίοδο. Καλούνται να πληρώσουν μαζεμένα, διάφορους φόρους, δημοτικούς και άλλους, τη στιγμή που τα έσοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένα, εξαιτίας και του κορωνοϊού.

Φόρος ακίνητης περιουσίας, επαγγελματικός φόρος, τέλη σκυβάλων και τέλη αποχετεύσεων είναι οι κύριοι φόροι που πρέπει να πληρώσουν μέσα σε τακτές προθεσμίες. Κοντά στους φόρους αυτούς πρέπει κανείς να προσθέσει και τις τρέχουσες υποχρεώσεςι σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και άλλα. Λίγα όμως είναι τα νοικοκυριά που είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε απόλυτο βαθμό στις υποχρεώσεις αυτές καθώς το σύνολο των φόρων αυτών ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ. Μάλιστα υπάρχει και η απειλή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης στην περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να αποπληρώσει τους φόρους στην καθορισμένη προσθεσμία. Παράλληλα επειδή πολλές υπηρεσίες ή φορείς (Δήμοι, Κοινότητες, Συμβούλια) έχουν με διαφορά ημερών διαφορετικές προθεσμίες για την αποπληρωμή των τελών παρουσιάζεται και σύγχυση μεταξύ των πολιτών ως προς τις υποχρεώσεις τους. Επίσης πολλοί είναι εκείνοι που φορολογούνται σε περισσότερους από ένα Δήμο ή Κοινότητα, οι πιθανότητες  κάποιος να συγχύσει ή να ξεχάσει να  ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του είναι αυξημένες.

Έντονη είναι η απαίτηση πολλών πολιτών, που με την πάροδο του χρόνου θα αυξάνεται, όπως δοθεί κάποια παράταση για να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογουμένους να εξοφλήσουν τους φόρους τους χωρίς επιβάρυνση. Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης αρκετοί φορείς ακολουθούσαν την τακτική αυτή. Φέτος τα πράγματα, λόγω κορωνοϊού είναι ακόμα πιο δύσκολα και ευχή και ελπίδα είναι όπως διευκολυνθούν οι πολίτες για να φανούν συνεπείς χωρίς να τους επιβληθεί επί πλέον επιβάρυνση.