Με επικρίσεις για καθυστερήσεις ψηφίστηκε σειρά εναρμονιστικών νόμων

H Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμο τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων τροποποιητικό νόμο.

Η τροποποίηση του βασικού νόμου έγινε ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση» και να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις αυτής.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε πως το νομοσχέδιο αναμενόταν εδώ και καιρό και εξήγησε πως με αυτό θα υπάρξουν αυξημένοι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Κυβέρνηση θα τους προωθήσει γρήγορα και θα έχουμε και αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, διαφορετικά η Δημοκρατία θα πληρώνει πολλά πρόστιμα λόγω ρύπων.

Πάντως, βουλευτές για μία ακόμη φορά εξέφρασαν επικρίσεις τόσο κατά της Νομικής Υπηρεσίας όσο και της εκτελεστικής εξουσίας για καθυστέρηση κατάθεσης στη Βουλή εναρμονιστικών νομοσχεδίων με τον κίνδυνο η Κύπρος να υποστεί πρόστιμο από την ΕΕ για καθυστέρηση μεταφοράς εναρμονιστικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία.

«Οι ευθύνες της Νομικής Υπηρεσίας είναι βαρύτατες και ασήκωτες», είπε, προσθέτοντας πως όταν για παράδειγμα η Κυβέρνηση επιθυμεί να περάσει νομοσχέδια υπέρ των τραπεζών ο νομοτεχνικός τους έλεγχος ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα. «Πρέπει αυτή η κοροϊδία της Βουλής σε κάποια φάση να σταματήσει», πρόσθεσε.

Εκ μέρους του ΔΗΣΥ, ο Ανδρέας Κυπριανού συμφώνησε για τις καθυστερήσεις στη Νομική Υπηρεσία αλλά πρόσθεσε ότι οι πολιτικοί προϊστάμενοι δεν μπορούν να γνωρίζουν το κάθε εναρμονιστικό νομοσχέδιο.

Εξάλλου, η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα τον περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων [Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/125] Νόμος του 2020, που αφορά την εισαγωγή εφαρμοστικών διατάξεων για την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/125 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

Όπως αναφέρεται σε παράρτημα του νομοσχεδίου, πρόκειται για απαγόρευση εμπορίας αντικειμένων όπως αγχόνες και λαιμητόμους, ηλεκτρικές καρέκλες, θαλάμους αερίων, αυτόματα συστήματα για ενδοφλέβιες ενέσεις για εκτέλεση ανθρώπων.

Επίσης, ομόφωνα ψηφίστηκε ο περί της Συνεργασίας μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για την Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών Νόμος του 2020, που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή της πράξης της ΕΕ με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004».

Τέλος, το νόμος για την θέσπιση κοινωνικών επιχειρήσεων παραπέμφθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για διαβούλευση και αναμένεται να επανέλθει σε κατοπινή συνεδρία της Ολομέλειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ