Μεγάλη μείωση κατά €426,9 εκ. στο οκτάμηνο το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Μεγάλη μείωση κατά €426,9 εκατομμύρια παρουσίασε στο τέλος του πρώτου οκταμήνου του 2020, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, λόγω κυρίως της σημαντικής μείωσης πέραν των €450 εκ. των εισαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Δευτέρα, η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε στα €2.821,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, σε σύγκριση με €3.248,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 ήταν €4.774,3 εκ. σε σύγκριση με €5.438,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, σημειώνοντας μείωση 12,2%.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 ήταν €1.952,9 εκ. σε σύγκριση με €2.190,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, σημειώνοντας μείωση 10,8%.

Εξωτερικό εμπόριο Αυγούστου

Εξάλλου, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €489,4 εκ. σε σύγκριση με €611,2 εκ. τον Αύγουστο 2019, καταγράφοντας μείωση 19,9%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Αύγουστο 2020 ήταν €333,9 εκ. και από τρίτες χώρες €155,5 εκ. σε σύγκριση με €357,1 εκ. και €254,1 εκ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2019.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι εισαγωγές τον Αύγουστο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €30,3 εκ. έναντι €82,5 εκ. τον Αύγουστο 2019.

Εξάλλου, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Αύγουστο 2020 ήταν €197,1 εκ. σε σύγκριση με €230,6 εκ. τον Αύγουστο 2019, σημειώνοντας μείωση 14,5%.

Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Αύγουστο 2020 ήταν €55,8 εκ. και προς τρίτες χώρες €141,3 εκ., σε σύγκριση με €50,8 εκ. και €179,8 εκ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2019.

Οι εξαγωγές τον Αύγουστο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €43,2 εκ. έναντι €86,3 εκ. τον Αύγουστο 2019.

Εξωτερικό εμπόριο Ιουλίου

Επιπλέον, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €625,9 εκ. τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με €726,6 εκ. τον Ιούλιο 2019, σημειώνοντας μείωση 13,9%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2020 ήταν €128,6 εκ. σε σύγκριση με €133,2 εκ. τον Ιούλιο 2019, καταγράφοντας μείωση 3,5%.

Διαβάστε επίσης:
ΣΙΚΑΠ: Μείωση στο κύκλο εργασιών των κέντρων αναψυχής της Πάφου

Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούλιο 2020 ανήλθε σε €122,1 εκ. σε σύγκριση με €125,7 εκ. τον Ιούλιο 2019, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιούλιο 2020 μειώθηκε στα €5,4 εκ. έναντι €5,9 εκ. τον Ιούλιο 2019.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2020 ήταν €83,8 εκ. σε σύγκριση με €114,8 εκ. τον Ιούλιο 2019, σημειώνοντας μείωση 27,0%.

Πηγή: ΚΥΠΕ