Μειώθηκε κατά €338,6 εκ. το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο επτάμηνο του 2020

Μείωση κατά €338,6 εκατομμύρια παρουσίασε στο επτάμηνο του 2020 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, λόγω κυρίως της μείωσης των εισαγωγών κατά €542 εκατομμύρια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.529,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, σε σύγκριση με €2.867,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 ήταν €4.284,9 εκ. σε σύγκριση με €4.827,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, σημειώνοντας μείωση 11,2%.

Επίσης, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 ήταν €1.755,9 εκ. σε σύγκριση με €1.959,6 εκ. για την ίδια περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 10,4%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €2.545,2 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €478,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.261,6 εκ.

Τέλος, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €537,0 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €180,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.038,5 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ