Μέτρα στο Δήμο Στροβόλου λόγω κορωνοϊού

Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι από σήμερα και μέχρι νεωτέρας θα ισχύουν μέτρα για αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, σε συνέχεια των κυβερνητικών διαταγμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εξυπηρέτηση κοινού θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού και το κοινό παρακαλείται να επικοινωνεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) με τον αρμόδιο λειτουργό/Τμήμα για διευθέτηση του ραντεβού.

Το Δημοτικό Ταμείο και το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών θα λειτουργούν κανονικά, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα. Παρακινείται το κοινό να επικοινωνεί με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών τηλεφωνικά στο 22470470, μέσω email ([email protected]) ή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

Υπενθυμίζεται το κοινό ότι μπορεί να διευθετήσει τις οφειλές του προς τον Δήμο διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (e-Στρόβολος). Σε όσους εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου θα γίνεται θερμομέτρηση. Τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών θα καταγράφονται για σκοπούς ιχνηλάτησης.

Για την υποβολή αιτήσεων για έκδοση αδειών οικοδομής, διαίρεσης γης, διαίρεσης οικοδομών και πιστοποιητικών έγκρισης, οι ενδιαφερόμενοι θα τοποθετούν τα σχετικά έγγραφα στο κιβώτιο που βρίσκεται στη νότια είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου.

Σε περίπτωση που υπολείπεται οτιδήποτε από την αίτηση, ο αρμόδιος λειτουργός θα επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους για διευθέτηση συνάντησης για παραλαβή των όσων υπολείπονται.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε κλειστούς φακέλους. Ο Δήμος θα αποστέλλει σχετική βεβαίωση παραλαβής. Για την παραλαβή των αδειών, πιστοποιητικών κλπ που εκδόθηκαν, οι αιτητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά για τον τρόπο παραλαβής τους από τα γραφεία του Δήμου.

Παρακαλείται το κοινό να αφήνει επιστολές και έντυπα ενστάσεων για τις φορολογίες στα ειδικά κιβώτια στον εξωτερικό χώρο του Δημοτικού Μεγάρου. Προτρέπεται το κοινό να υποβάλλει ενστάσεις για τις φορολογίες διαδικτυακά και να αποστέλλει διάφορα αιτήματα/επιστολές μέσω email στο [email protected].

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ