Οι μισθοί ΠτΔ, Υπουργών, Βουλευτών και άλλων αξιωματούχων

Σύμφωνα με την Brief, ετήσιους μισθούς που αρχίζουν από τις 40.344 ευρώ (μέλος Εφοριακού Συμβουλίου) και φθάνουν τις 108.839 ευρώ (Γενικός Εισαγγελέας-Πρόεδρος και Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου) λαμβάνουν οι κρατικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με τον κατάλογο μισθοδοσίας που δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του το Γενικό Λογιστήριο και είναι προσβάσιμος σε όλους. Οι εν λόγω μισθοί ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και είναι ελαφρώς διαφοροποιημένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους μισθούς του 2018.

Επιμέλεια: Αλεξία Καφετζή

Βάσει των στοιχείων αυτών, 14 αξιωματούχοι του κράτους και δη ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, ο Πρόεδρος και οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου λαμβάνουν μισθό υψηλότερο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, του οποίου ο ακαθάριστος μισθός ανέρχεται στις 164.871 ευρώ, ενώ ο καθαρός στις 90.527 ευρώ.

Στην τρίτη θέση με τους αξιωματούχους που λαμβάνουν τους υψηλότερους μισθούς βρίσκονται οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Δικαστηρίων (88.142 ευρώ), ακολουθούμενοι από τον Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό και την Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) (75.277 ευρώ), ενώ την 5άδα συμπληρώνει ο Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης (74.414 ευρώ).

Εκτελεστική Εξουσία-Κυβερνητικά στελέχη
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου οι ετήσιοι καθαροί μισθοί του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών και άλλων αξιωματούχων που διορίζονται από την Κυβέρνηση έχουν ως εξής

 •  Πρόεδρος της Δημοκρατίας: 90.257 ευρώ (164.871 ευρώ ακαθάριστος)
 • Υπουργοί-Υφυπουργοί: 61.594 ευρώ (106.902 ευρώ ακαθάριστος)
 • Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: 61.594 ευρώ (106.902 ευρώ ακαθάριστος)
 • Επίτροπος Νομοθεσίας: 61.594 ευρώ (106.902 ευρώ ακαθάριστος)
 • Επίτροπος Προεδρίας: 55.876 ευρώ (90.083 ευρώ ακαθάριστος)
 • Επίτροπος Περιβάλλοντος: 55.876 ευρώ (90.083 ευρώ ακαθάριστος)
 • Επίτροπος Ισότητας: 55.876 ευρώ (90.083 ευρώ ακαθάριστος)
 • Επίτροπος Διοικήσεως: 69.372 ευρώ (123.620 ευρώ ακαθάριστος)
 • Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 64.131 ευρώ (102.695 ευρώ ακαθάριστος)
 • Διαπραγματευτής Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό: 75.277 ευρώ (123.620 ευρώ ακαθάριστος)
 • Εκπρόσωπος Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στην ΔΕΑ: 42.387 ευρώ (62.400 ευρώ ακαθάριστος)
 • Διευθυντής Γραφείου του ΠτΔ: 65.049 ευρώ (106.902 ευρώ ακαθάριστος)

Κοινοβούλιο
Επίσης, οι ετήσιοι μισθοί του Προέδρου της Βουλής, των Βουλευτών και των εκπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων έχουν ως εξής:

 • Πρόεδρος της Βουλής: 74.414 ευρώ (131.090 ευρώ ακαθάριστος)
 • Βουλευτές: 51.577 ευρώ (82.150 ευρώ ακαθάριστος)
 • Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων: 51.577 ευρώ (82.150 ευρώ ακαθάριστος)

Νομική Υπηρεσία-Δικαστές
Σε ό,τι αφορά την Νομική Υπηρεσία και την Δικαστική Εξουσία οι ετήσιοι μισθοί έχουν ως εξής:

 • Γενικός Εισαγγελέας: 108.839 ευρώ (156.179 ευρώ ακαθάριστος)
 • Πρόεδρος και Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου: 108.839 ευρώ (156.179 ευρώ ακαθάριστος)
 • Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου: 88.142 ευρώ (123.809 ευρώ ακαθάριστος)
 • Πρόεδρος άλλου Δικαστηρίου: 73.983 ευρώ (101.642 ευρώ ακαθάριστος)
 • Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής: 73.983 ευρώ (101.642 ευρώ ακαθάριστος)
 • Αρχιπρωτοκολλητής: 72.976 ευρώ (123.620 ευρώ ακαθάριστος)

Αξιωματικοί Σωμάτων-Διοικητής ΚΥΠ
Οι ετήσιοι μισθοί του Αρχηγού Αστυνομίας, του Διοικητή της ΚΥΠ και των Αντιστράτηγων έχουν ως εξής:

 • Αρχηγός Αστυνομίας: 72.976 ευρώ (123.620 ευρώ ακαθάριστος)
 • Διοικητής ΚΥΠ: 72.976 ευρώ (123.620 ευρώ ακαθάριστος)
 • Αντιστράτηγος: 59.926 ευρώ (97.595 ευρώ ακαθάριστος)
 • Έφοροι, Γενικός Ελεγκτής, Γενική Λογίστρια

Επίσης, οι ετήσιοι μισθοί των Εφόρων και Βοηθών Εφόρων, όπως επίσης του Γενικού Ελεγκτή και της Γενικής Λογίστριας έχουν ως εξής:

 • Έφορος Φορολογίας: 67.827 ευρώ (113.040 ευρώ ακαθάριστος)
 • Βοηθός Έφορος Φορολογίας: 56.388 ευρώ (90.874 ευρώ ακαθάριστος)
 • Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου: 53.983 ευρώ (90.910 ευρώ ακαθάριστος)
 • Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων: 47.163 ευρώ (70.835 ευρώ ακαθάριστος)
 • Γενικός Ελεγκτής: 72.976 ευρώ (123.620 ευρώ ακαθάριστος)
 • Γενική Λογίστρια: 72.976 ευρώ (123.620 ευρώ ακαθάριστος)

Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπών-Συμβουλίων
Οι ετήσιοι μισθοί των Προέδρων και Μελών διαφόρων Επιτροπών και
Συμβουλίων έχουν ως εξής:

 • Πρόεδρος Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ): 73.322 ευρώ (132.064 ευρώ ακαθάριστος)
 • Μέλος ΕΔΥ: 57.191 ευρώ (90.237 ευρώ ακαθάριστος)
 • Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ): 70.323 ευρώ (125.627 ευρώ ακαθάριστος)
 • Μέλος ΕΕΥ: 53.471 ευρώ (89.806 ευρώ ακαθάριστος)
 • Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ): 75.277 ευρώ (123.620 ευρώ ακαθάριστος)
 • Μέλος ΕΠΑ: 40.061 ευρώ (58.295 ευρώ ακαθάριστος)
 • Πρόεδρος Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων: 52.852 ευρώ (81.309 ευρώ ακαθάριστος)
 • Πρόεδρος Εφοριακού Συμβουλίου: 45.847 ευρώ (68.500 ευρώ ακαθάριστος)
 • Μέλος Εφοριακού Συμβουλίου: 40.344 ευρώ (58.800 ευρώ ακαθάριστος)

Γενικοί Διευθυντές-Διευθυντές Τμημάτων
Τέλος, οι ετήσιοι μισθοί Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών Τμημάτων έχουν
ως εξής:

 • Γενικός Διευθυντής Υπουργείου-Υφυπουργείου: 72.976 ευρώ (123.620 ευρώ ακαθάριστος)
 • Γενικός Διευθυντής Βουλής των Αντιπροσώπων: 72.976 ευρώ (123.620 ευρώ ακαθάριστος)
 • Διευθυντής μεγάλου Τμήματος: 62.664 ευρώ (102.695 ευρώ ακαθάριστος)