Στο -1,9% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Στο – 1,9% διαμορφώθηκε ο ετήσιος Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) τον Σεπτέμβριο 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΕνΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,8% σε σχέση με τον Αύγουστο. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, σημειώθηκε μείωση 1,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2019, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο και Μεταφορές παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές με ποσοστά -9,2% και -5,8% αντίστοιχα. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Αύγουστο 2020, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στις Μεταφορές (-5,5%) ενώ η μεγαλύτερη θετική μεταβολή καταγράφηκε στην Ένδυση και Υπόδηση (8,1%).

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, σε ετήσια βάση, η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-14,8%), ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα οι Υπηρεσίες παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -3,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μεταφορές με -4,9%.

Πηγή: ΚΥΠΕ