Αποχωρήσεις στελεχών από την Astrobank

Το Διοικητικό Συμβούλιο της AstroBank με ανακοίνωσή του ευχαριστεί και δημόσια τα στελέχη της, τα οποία έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν αυτό το διάστημα, για το έργο που έχουν επιτελέσει και την πολύχρονη προσφορά τους στην Τράπεζα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Άππιο, στον Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο Μάριο Σαββίδη και στον Γενικό Διευθυντή Corporate Banking & SME Banking Νεοκλή Νεοκλέους.

Την ίδια ώρα, αναφέρεται, στο πλαίσιο της στρατηγικής για επίτευξη των στόχων της για ψηφιακή μεταμόρφωση και την προσαρμογή στις νέες και συνεχόμενες προκλήσεις της οικονομίας, η Τράπεζα προχωρεί σε αναδιοργάνωση της εσωτερικής της διακυβέρνησης μέσα από την ανάθεση αναβαθμισμένων ρόλων στα υφιστάμενα, έμπειρα και υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, μέλη της διευθυντικής της ομάδας.

Η νέα οργανωτική δομή της AstroBank σηματοδοτεί μια νέα δυναμική η οποία θα βασίζεται στους πυλώνες της καινοτομίας και της ποιοτικής εξυπηρέτησης, της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες χρηματοοικονομικές ανάγκες των πελατών, της κοινωνίας και της οικονομίας γενικότερα, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ