Αύξηση ΑΕΠ 9,4% στην Κύπρο το 3ο τρίμηνο

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 12,6% στη ζώνη του ευρώ, κατά 11,6% στην ΕΕ και κατά 9,4% στην Κύπρο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές ήταν μακράν οι πλέον απότομες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονοσειρών το 1995 και σημαντική ανάκαμψη σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όταν το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 11,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,4% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,4% στη ζώνη του ευρώ, κατά 4,3% στην ΕΕ και κατά 4,4% στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2020, το οποίο αντιπροσωπεύει μερική ανάκαμψη μετά από -14,8% και -13,9% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 7,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από -9,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2020). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,9% (μετά από -9,0% το προηγούμενο τρίμηνο).

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 0,9% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονοσειρών το 1995. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,7% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,8% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2020, μετά από -3,1% και -2,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Πηγή: ΚΥΠΕ