Χάσικος για Ελεγκτή: Προσπαθεί να στρέψει την κοινή γνώμη αλλού μετά τις αποκαλύψεις για CYPRA και ΓΛ

Σήκωσε το γάντι και απάντησε στα όσα αφήνει να νοηθούν ο Γεν. Ελεγκτής για τις πολιτογραφήσεις, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Σωκράτης Χάσικος, ο οποίος με ανάρτησή του στο διαδίκτυο επισημαίνει πως ο κ. Μιχαηλίδης προσπαθεί να προκαταλάβει το έργο της ερευνητικής επιτροπής, μετά που η Επιτροπή Ελέγχου τεκμηρίωσε τα περί ιδιάζουσας σχέσης του με την Γεν. Λογίστρια.

Συγκεκριμένα ο κ. Χάσικος έγραψε: «Ο Γενικός Ελεγκτής μετά την τεκμηρίωση στην Βουλή για ιδιάζουσα σχέση με Γενική Λογίστηρια και πλάτες προς CYPRA προσπαθεί να στρέψει την προσοχή του κόσμου σε δήθεν εκ μέρους μου δωρεάν πολιτογραφήσεις και διαπλοκές, προκαταλαμβανοντας το έργο της συνταγματικά διορισμένης ερευνητικής επιτροπής. Ποιος θεωρεί ότι ειναι, διερωτάται ο Σωκράτης Χάσικος».

Έντονη αντίδραση και Γενικού Εισαγγελέα

Για το θέμα αντίδραση υπήρξε και από πλευράς Γενικού Εισαγγελέα ο οποίος δήλωσε:

«Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, όπως κατ’ επανάληψη δήλωσε, θεωρεί ότι η οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση που αφορά ζητήματα που εμπίπτουν στην ευρεία δικαιοδοσία της Ερευνητικής Επιτροπής για μελέτη των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων, όχι μόνο δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά αντίθετα το παραβλάπτει και ενδεχομένως να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πλήρη αξιοποίηση του Πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής.

Με τη λήψη του προσχεδίου της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με δυο επιστολές, ημερ. 26.11.2020 και 27.11.2020, υπέδειξαν στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας εμπεριστατωμένα τους κινδύνους που ελλοχεύουν και τα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν από τη δημοσιοποίηση της Ειδικής Έκθεσης με ειδική αναφορά σε σειρά σοβαρών νομικών και διαδικαστικών ζητημάτων, στα οποία κρίνεται σκόπιμο να μην γίνει δημόσια αναφορά στο παρόν στάδιο διαρκούσης της έρευνας της Ερευνητικής Επιτροπής. 

Ταυτόχρονα, έγινε παρότρυνση στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας να καταθέσει τα όποια στοιχεία έχει στη διάθεσή του στην Ερευνητική Επιτροπή ως τη μονή οδό που διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.

Για ακόμη μια φορά ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας επέλεξε να αγνοήσει τις συστάσεις αυτές και να προχωρήσει με τον τρόπο που ο ίδιος έκρινε σκόπιμο. Σημειώνεται ότι ενημερώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι το περιεχόμενο της Έκθεσής του υπερέβαινε τις συνταγματικές του εξουσίες.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας θα ενεργήσει μέσα στα πλαίσια των δικών του συνταγματικών εξουσιών με μοναδικό γνώμονα τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος.»