Χρωστούσε €629.000 και με το Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» θα πληρώσει €160.000

Άλλες €80.000 θα πληρώσει το κράτος στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ»

Τα θετικά στοιχεία και η σημασία του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ» άρχισαν δειλά-δειλά να φαίνονται, παρά το γεγονός πως η μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων, όπως φαίνεται, θα μείνει εκτός του Σχεδίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Προέδρου του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, Σταύρου Παπαδούρη, δανειολήπτης που αιτήθηκε να ενταχθεί στο Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ», ο οποίος χρωστούσε €629.000 θα πληρώσει τελικά μόλις €160.000, ενώ άλλες €80.000 θα καταβάλει το κράτος.

Μάλιστα, το δάνειο θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 25 χρόνια και το ύψος της δόσης καθορίστηκε στα €698,18 τον μήνα.

Όπως εξήγησε στην Brief ο κ. Παπαδούρης, ο δανειολήπτης είχε υποβάλει αίτηση για το «ΕΣΤΙΑ» με την βοήθεια του Συνδέσμου και μετά από εξέταση της αίτησής του αυτή εγκρίθηκε και σήμερα του υποβλήθηκε η πρόταση αναδιάρθρωσης του δανείου από την τράπεζα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το δάνειο, βάσει και του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ» χωρίστηκε σε δύο μέρη. Για το Α μέρος ο πελάτης θα έχει να πληρώνει το ποσό €628 για 25 χρόνια που θα αφορά τα €160,000 ενώ τα €80,000 θα είναι υποχρέωση του κράτους το οποίο θα καταβάλλει σε ετήσια βάση το ποσό των €4.094,94.

Το νέο ποσό που οφείλει ο δανειολήπτης, εξήγησε περαιτέρω, προέκυψε με βάση την αγοραία αξία της υποθηκευμένης πρώτης κατοικίας, της οποίας η αξία εκτιμήθηκε γύρω στις €300.000.

Έτσι, συνέχισε, και με βάση την πραγματική αγοραία αξία, ποσό €446.800 θα διαγραφεί και ο δανειολήπτης οφείλει πλέον μόνο €160.000.

Με αφορμή την πιο πάνω εξέλιξη ο κ. Παπαδούρης τόνισε πως «είναι γι’ αυτό που επιμέναμε από την αρχή και καλούσαμε τον κόσμο να υποβάλει αίτηση για το ‘ΕΣΤΙΑ’, αλλά δυστυχώς αρκετοί δεν το έπραξαν και έχασαν την ευκαιρία να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια τους, καθιστώντας τα βιώσιμα».

Πιο κάτω παρατίθεται αυτούσια η πρόταση αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκε από το τραπεζικό ίδρυμα στον δανειολήπτη μετά την ένταξή του στο Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ»:α