ΔΕΟΚ: Προτάσεις στο ΥΠΟΙΚ για την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης

Υπόμνημα με τις προτάσεις τους με θέμα την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ Ιωσήφ Αναστασίου, στα πλαίσια διαλόγου που διεξήχθη σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΟΚ, οι προτάσεις της επικεντρώνονται σε δύο βασικούς άξονες, εκ των οποίων ο πρώτος αφορά το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της κυπριακής οικονομίας και ο δεύτερος την ενίσχυση της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Η ΔΕΟΚ καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να εργασθεί με συνέπεια και σαφή στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, που θα βασίζεται στην καινοτομία, στην πράσινη οικονομία και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ εισηγήθηκε συγκεκριμένα μέτρα μεταξύ των οποίων επιβολή πράσινης φορολογίας σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα, φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα σε επιχειρήσεις που προωθούν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πάταξη της γραφειοκρατίας και επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης επενδύσεων με προστιθέμενη αξία στην οικονομία.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με την ΔΕΟΚ, επιβάλλεται η επίσπευση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο, αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ενίσχυση των προγραμμάτων απασχόλησης και στήριξης των επιχειρήσεων, επιδότηση επιχειρήσεων για δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενίσχυση του προγράμματος του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων.

Στο κεφάλαιο της ενίσχυσης της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την ΔΕΟΚ, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κατέθεσε προτάσεις, μεταξύ των οποίων, εισαγωγή αξιόπιστου συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού το οποίο θα έχει ως στόχο την σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος και των αναγκών στην αγορά εργασίας, ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στα μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης των Λυκείων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και της διαδραστικής μάθησης και εμπειρίας με ξένα εκπαιδευτικά κέντρα, ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης, αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και δημιουργία ειδικής συμβουλευτικής δομής απασχόλησης για τους νέους, θεσμοθέτηση Γενικού Κατώτατου Μισθού και επέκταση του ανεργιακού επιδόματος από τους 6 στους 9 μήνες με τους τρεις τελευταίους μήνες να συνδυάζονται με προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ