Εντοπίστηκαν στην κυπριακή αγορά παιχνίδια με υψηλά ποσοστά Φθαλικών Εστέρων

Σε εκστρατεία ελέγχου, που έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας, έχουν εντοπισθεί στην κυπριακή αγορά παιχνίδια με υψηλά, πέραν των ορίων, ποσοστά Φθαλικών Εστέρων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η εκστρατεία διεξήχθη από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά τη διάρκεια της διενεργήθηκαν δειγματοληψίες σε παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας, για διακρίβωση της περιεκτικότητας τους σε Φθαλικούς Εστέρες.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι στα παιγνίδια εντοπίστηκαν Φθαλικοί Εστέρες, σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από αυτές που καθορίζονται από τη νομοθεσία.

Οι Φθαλικοί Εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52).

Διαβάστε επίσης:
Εφαρμογή ηλεκτρονικών βραχιολιών για παρακολούθηση όσων βρίσκονται σε καραντίνα στα κατεχόμενα

Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας, που περιέχουν συγκεκριμένους Φθαλικούς Εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την κυπριακή αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ