Ευθύνη στη λογίστρια – Με δικαστική απόφαση από το 2019

Από τον Ιούνιο του 2019 υπάρχει δικαστική απόφαση που καίει τη Γενική Λογίστρια (και σύζυγο του ιδιοκτήτη του σφαγείου), Ρέα Γεωργίου, αφού επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία για κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης κινήθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, αλλά και ότι εκδόθηκε επιταγή η οποία μάλιστα κατατέθηκε στην τράπεζα. Κι όμως πολλοί θέλουν να την αγνοούν και να προφασίζονται νέες έρευνες για να πάρουν θέση και να ζητήσουν ευθύνες.

Σύμφωνα λοιπόν με απόφαση  δικαστηρίου, ημερομηνίας 10/6/2019,  η CYPRA εξασφάλισε μονομερώς διάταγμα από το δικαστήριο στις 12/9/2017, το οποίο «απαγόρευε την κατάσχεση» της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης μέχρι το πέρας της αγωγής την οποία είχε καταχωρίσει και/ή μέχρι διαταγής του Δικαστηρίου. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, «η εγγυητική επιστολή αξιοποιήθηκε ήδη από τον δικαιούχο, με την Τράπεζα Κύπρου να ανταποκρίνεται θετικά στο κάλεσμα της εναγομένης (σ.σ.: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες) – δικαιούχου για πληρωμή του ανάλογου ποσού». Δηλαδή η εγγυητική είχε ήδη κατασχεθεί και ως εκ τούτου το διάταγμα ήταν άνευ ουσίας. Μάλιστα στην τελική του ετυμηγορία το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι: «Το προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 12.09.2017 ακυρώνεται. Με δεδομένο ότι δεν συντρέχουν οι περιστάσεις που θα επέτρεπαν την έκδοση οποιουδήποτε από τα αιτούμενα διατάγματα, η αίτηση απορρίπτεται».

Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Λογίστρια σε πρόσφατη ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι: «Σχετικά με το θέμα της εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης, υπάρχει Διάταγμα Δικαστηρίου από το 2017 το οποίο απαγόρευε την κατάσχεση της εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης, έως την ολοκλήρωση της εν λόγω αγωγής και/ή μέχρι διαταγής του Δικαστηρίου». Παρέλειψε ωστόσο να αναφέρει ότι η διαδικασία για κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης ξεκίνησε από τις 4/9/2017, αλλά και ότι η σχετική επιταγή εκδόθηκε στις 10/9/2017, δηλαδή δύο μέρες πριν το διάταγμα το οποίο εξασφάλισε η CYPRA. Παρέλειψε επίσης να αναφέρει ότι η επιταγή κατατέθηκε στην τράπεζα πριν το διάταγμα, ενώ δεν έκανε καμιά αναφορά στην τελική απόφαση του δικαστηρίου, η οποία «καίει» και τη CYPRA και το Γενικό Λογιστήριο.

Στην ίδια ανακοίνωσή της η Γενική Λογίστρια υποστήριξε ότι: «Στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων μου και προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θα χαρακτηριζόταν από σύγκρουση συμφερόντων, εξαιρέθηκα από τη διαδικασία». Παρά ταύτα και αυτό ελέγχεται, αφού η επιταγή αποσύρθηκε μετά από παρέμβαση ανώτατου λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου, δηλαδή υφιστάμενου της Ρέας Γεωργίου, ο οποίος προφανώς ελέγχεται και αξιολογείται από την ίδια.