Μειώθηκε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το εννιάμηνο του 2020

ʯ�魥񠳴筠𱯢랴᠉ɉ 󴯠멬ܭ頴ﵠХ鱡霮 (EUROKINISSI/Mԙ͇Ӡ͉ʏˏЏՋϓ)

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στην Κύπρο ήταν €3.269,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 σε σύγκριση με €3.746,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου τη Δευτέρα. Παράλληλα μείωση κατέγραψαν τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 ήταν €5.399,2 εκ. σε σύγκριση με €6.156,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση 12,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 ήταν €2.130,1 εκ. σε σύγκριση με €2.410,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση 11,6%. Στα €393,9 εκ ανήλθε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2020.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €570,3 εκ. σε σύγκριση με €718,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2019, καταγράφοντας μείωση 20,6%. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Σεπτέμβριο 2020 ήταν €386,4 εκ. και από τρίτες χώρες €184,0 εκ. σε σύγκριση με €416,7 εκ. και €301,6 εκ. αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο 2019. Οι εισαγωγές τον Σεπτέμβριο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €48,0 εκ. έναντι €124,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2019.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο 2020 ήταν €176,4 εκ. σε σύγκριση με €220,0 εκ. τον Σεπτέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 19,8%. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Σεπτέμβριο 2020 ήταν €57,9 εκ. και προς τρίτες χώρες €118,5 εκ., σε σύγκριση με €73,4 εκ. και €146,7 εκ. αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο 2019. Οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €17,4 εκ. έναντι €15,9 εκ. τον Σεπτέμβριο 2019.

Τον Αύγουστο 2020 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €498,7 εκ.σε σύγκριση με €611,2 εκ. τον Αύγουστο 2019, σημειώνοντας μείωση 18,4%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Αύγουστο 2020 ήταν €101,9 εκ. σε σύγκριση με €84,6 εκ. τον Αύγουστο 2019, καταγράφοντας αύξηση 20,4%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Αύγουστο 2020 ανήλθε σε €96,6 εκ. σε σύγκριση με €78,1 εκ. τον Αύγουστο 2019, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Αύγουστο 2020 μειώθηκε στα €3,7 εκ. έναντι €4,6 εκ. τον Αύγουστο 2019.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Αύγουστο 2020 ήταν €95,6 εκ. σε σύγκριση με €146,0 εκ. τον Αύγουστο 2019, σημειώνοντας μείωση 34,5%.

Πηγή: ΚΥΠΕ