Μνημόνιο Συναντίληψης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αντίστοιχη αρχή του Καζακστάν

Διμερές Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας (MoU), καθώς επίσης και Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας σε σχέση με τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIFMD MoU), υπέγραψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με την αντίστοιχη εποπτική Αρχή του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Κέντρου της Αστάνα του Καζακστάν, την Astana Financial Services Authority (AFSA).

Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΚ, θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο εποπτικών Αρχών, με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης.

Αναφέρεται ότι η συμφωνία αποτελεί ένα πλαίσιο στη βάση του οποίου η ΕΚΚ και η AFSA θα μπορούν να διεξάγουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο έρευνες για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την αγορά κινητών αξιών.

Προστίθεται ότι οι δύο Αρχές θα συνεργαστούν στενά για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αγορών τους, τη διαφύλαξη των συμφερόντων των επενδυτών και την προώθηση της υγιούς ανάπτυξης των τίτλων των αγορών που εποπτεύουν.

Επίσης, η ΕΚΚ αναφέρει ότι η υπογραφή του Μνημονίου για τους ΔΟΕΕ θα ενισχύσει, μεταξύ άλλων, την εποπτεία διαχείρισης κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ αναφέρει ότι σύμφωνα με την παράγραφο (2) (α) του άρθρου 44 του Νόμου για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων [1] οι διαχειριστές κεφαλαίων που εδρεύουν εκτός ΕΕ δύνανται να έχουν πρόσβαση σε αγορές της ΕΕ ή να διαχειρίζονται κεφάλαια μέσω εξουσιοδότησης από διαχειριστές της ΕΕ.

Επιπλέον, αναφέρει ότι σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η ΕΚΚ πρέπει να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές Αρχές ή άλλες Αρχές ή φορείς τρίτων χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ