Περιορισμοί στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου λόγω κορωνοϊού – Το διάταγμα του Υπ.Υγείας αναλυτικά

Διάταγμα με το οποίο θέτει σε εφαρμογή συγκεκριμένους περιορισμούς για τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, από την 12η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 20.00 μ.μ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23.59 μ.μ. με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού – COVID-19, εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Στο διάταγμα ο Υπουργός Υγείας αναφέρει ότι επειδή η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 51) του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 2.7, ο οποίος ρυθμίζει συγκεκριμένους περιορισμούς για τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, από την 12η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 20.00 μ.μ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23.59 μ.μ. ισχύουν τα ακόλουθα:

Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 23.00 μ.μ. μέχρι τις 05.00 π.μ., εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων: μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας με τη χρήση του Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα στο παρόν Διάταγμα, μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά, και διακίνηση κυνηγών προς και εντός μη απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπως καθορίζονται στους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2017, από τις 03.00 π.μ. μόνο κατά τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγίου.

Οι κυνηγοί πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους την άδεια κυνηγίου και αποδεικτικό στοιχείο της μόνιμης Επαρχίας διαμονής τους, για σκοπούς ελέγχου. Νοείται περαιτέρω ότι, απαγορεύεται η μετακίνηση κυνηγών των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, προς την Επαρχία Λεμεσού ή την Επαρχία Πάφου, ως επίσης απαγορεύεται η μετακίνηση κυνηγών από τις Επαρχίες Λεμεσού ή Πάφου σε άλλη Επαρχία, καθώς και μεταξύ των δύο Επαρχιών.

Απαγορεύεται πέραν τις 22.30 μ.μ., με εξαίρεση τους χώρους εστίασης στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, η λειτουργία των χώρων εστίασης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

εστιατόρια, χώρους εστίασης εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, ταβέρνες, καφετέριες, μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ, καφενεία και χώρους εστίασης εντός κυλικείων ή/και αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων κλπ.:

Οι χώροι εστίασης δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες κατ΄ οίκον διανομής πέραν τις 22.30 μ.μ. Οι υπηρεσίες προς το κοινό στους χώρους εστίασης παρέχονται υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε τραπεζοκαθίσματα, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,
 • τα μπαρ εντός των εν λόγω επιχειρήσεων, όπου εφαρμόζεται, απαγορεύεται να δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση και η χρήση και λειτουργία τους περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προπαρασκευή φαγητών ή ποτών από τους εργαζομένους και απαγορεύεται η απευθείας εξυπηρέτηση του κοινού από το μπαρ,
 • δεν επιτρέπεται η κράτηση πέραν των έξι (6) προσώπων ανά τραπέζι στους χώρους εστίασης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, και
 • ο μέγιστος αριθμός προσώπων που μπορεί να εξυπηρετείται σε χώρους εστίασης καθορίζεται στα 75 πρόσωπα σε εσωτερικούς χώρους εστίασης και στα 150 σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 3 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο για εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο για εξωτερικούς χώρους και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,

Νοείται ότι, δυνάμει του Κανονισμού 2.1 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 28) του 2020, η λειτουργία των νυκτερινών κέντρων, δισκοθηκών, κέντρων διασκέδασης και μουσικοχορευτικών χώρων, ευρίσκεται σε αναστολή.

Η παρουσία και οι συναθροίσεις προσώπων σε οικίες και/ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης δεν υπερβαίνουν τα 10 πρόσωπα ανά οικία/ομάδα, συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων τέκνων:

Νοείται ότι, εξαιρούνται οι χώροι εστίασης, αίθουσες δεξιώσεων, υπαίθρια και κλειστά θέατρα, αίθουσες θεαμάτων και κινηματογράφοι καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι χώροι καθορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,

Ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε θρησκευτικούς χώρους, καθώς και οι θρησκευτικές τελετές τελούνται με μέγιστο αριθμό προσώπων τα 75 υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 3 τ.μ. κατ΄ ελάχιστον και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,

Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που δύνανται να παρευρίσκονται στα Δικαστήρια και στις αίθουσες αυτών καθορίζεται με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ανώτατου Δικαστηρίου,

Η διεξαγωγή αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των αθλητικών πρωταθλημάτων επιτρέπεται χωρίς την παρουσία θεατών, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,

Επιτρέπεται η λειτουργία κλειστών και ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων, σχολών χορού και άλλων ειδών σχολών, καθώς και άλλων αθλημάτων, χωρίς την παρουσία θεατών και χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,

Τα φαρμακεία και το λιανεμπόριο τροφίμων, εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ., αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα: εξήντα πέντε ετών και άνω, και
με αναπηρίες,

Επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριων και κλειστών θεάτρων, αιθουσών θεαμάτων και κινηματογράφων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με πληρότητα στο 50% της χωρητικότητάς τους

(κ) Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που δύνανται να παρευρίσκονται σε γεύμα ή/και δείπνο γάμων και βαφτίσεων, καθορίζεται στα 150 πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο τους ενός προσώπου ανά 3 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο σε εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο σε εξωτερικούς χώρους και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκδηλώσεων όπου οι παρευρισκόμενοι δεν είναι καθήμενοι σε τραπεζοκαθίσματα (εκδηλώσεις τύπου cocktail party και συγχαρητηρίων):

Νοείται περαιτέρω ότι, ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά τραπέζι δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι πρόσωπα,

(λ) Αναστέλλεται η λειτουργία παιδότοπων, λούνα πάρκ και θεματικών πάρκων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

(μ) Αναστέλλεται η διεξαγωγή συνεδρίων, εμπορικών και εικαστικών εκθέσεων, συνελεύσεων και εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα:

Νοείται ότι, δυνάμει του Κανονισμού 2.4 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 23) του 2020, επιτρέπεται η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και/ή συνεδριάσεων Κρατικών Αρχών και/ή συνεδριάσεων Αρχών και/ή Yπηρεσιών και/ή Οργάνων και/ή Σωμάτων, σε χώρους για τους οποίους εξασφαλίζεται σχετική άδεια από το Υπουργείο Υγείας, νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας,

(ν) Οι συνελεύσεις/εκλογές Συντεχνιών εγγεγραμμένων με βάση τους περί Συντεχνιών Νόμους του 1965-1996, δύναται να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, μετά από έγκριση της Εφόρου Συντεχνιών,

(ξ) Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε οίκους ευγηρίας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας, δομές παιδικής προστασίας, εξαιρουμένων των επισκέψεων σε πρόσωπα με αναπηρία, όπου κάθε ένοικος μπορεί να δεχτεί δύο επισκέψεις τη βδομάδα και σε εξαιρετικά αναγκαίες περιπτώσεις εξετάζονται από τον αρμόδιο λειτουργό αιτήματα για πρόσθετες επισκέψεις,

(ο) Αναστέλλεται η λειτουργία κατασκηνωτικών χώρων,

(π) Απαγορεύεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης αιτητών ασύλου οποιουδήποτε προσώπου, πλην της εισόδου των νεοεισερχομένων αιτητών ασύλου:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα εν λόγω κέντρα για τους εργαζόμενους και η κατ’ εξαίρεση είσοδος και/ή έξοδος για ανθρωπιστικούς και/ή ιατρικούς λόγους και/ή για άλλους σοβαρούς λόγους, όπως για σκοπούς πρόσβασης στο Δικαστήριο, κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Εσωτερικών,

(ρ) Πρόσωπο, το οποίο αφικνείται και/ή εισέρχεται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένει για 14 ημέρες από την άφιξη του σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεικνύει η Δημοκρατία:

Νοείται ότι, αιτητές ασύλου, οι οποίοι εισέρχονται, τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν στα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου τίθενται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) για 14 ημέρες, πριν την οποιαδήποτε επαφή τους με τους ήδη υφιστάμενους διαμένοντες και ακολουθείται, σε κάθε περίπτωση, το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο.

Παράρτημα.

2.7 Ανεξαρτήτως των προνοιών του Κανονισμού 2.6, λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα, τη ραγδαία αύξηση στον αριθμό περιστατικών COVID-19, την ποιοτική ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων και τη διασπορά που καταγράφεται στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί προηγουμένως, από τον Οκτώβριο 2020 και μετέπειτα, πέριξ του 70% των κρουσμάτων προέρχονται από τις εν λόγω Επαρχίες, ότι από τις 28 Οκτωβρίου 2020 μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου 2020, από τα 2,644 περιστατικά COVID-19 που καταγράφηκαν, τα 1,788 προέρχονται από τη Λεμεσό και την Πάφο, ενώ από τις 7 μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2020, τα 605 από τα 904 κρούσματα προέρχονταν από τις δύο Επαρχίες, ενώ 49 από τους 68 ασθενείς που νοσηλεύονταν μέχρι τον Νοέμβριο 2020 στα νοσηλευτήρια προέρχονται από τις δύο Επαρχίες και από τις 31 Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2020 από τους 8 θανάτους λόγω COVID-19, οι 7 αφορούν πρόσωπα τα οποία είχαν μόνιμη διαμονή την Λεμεσό και την Πάφο, για τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, από την 12η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 20.00 μ.μ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23.59 μ.μ., ισχύουν τα ακόλουθα, εκτός και εάν διαφορετικά αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό:

(α) Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 20.00 μ.μ. μέχρι τις 05.00 π.μ. εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

 • Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας με τη χρήση του Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα στο παρόν Διάταγμα,
 • μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά, και
 • διακίνηση κυνηγών προς και εντός μη απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπως καθορίζονται στους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2017, από τις 03.00 π.μ. μόνο κατά τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγίου:Νοείται ότι, οι κυνηγοί πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους την άδεια κυνηγίου και αποδεικτικό στοιχείο της μόνιμης Επαρχίας διαμονής τους, για σκοπούς ελέγχου:Νοείται περαιτέρω ότι, απαγορεύεται η μετακίνηση κυνηγών των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, προς την Επαρχία Λεμεσού ή την Επαρχία Πάφου, ως επίσης απαγορεύεται η μετακίνηση κυνηγών από τις Επαρχίες Λεμεσού ή Πάφου σε άλλη Επαρχία,

(β) Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου καθώς και μεταξύ των δύο Επαρχιών, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων και υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Mετάβαση εργαζομένων για εργασία σε ουσιώδεις υπηρεσίες, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 2.10 του παρόντος Διατάγματος με τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους,
 • για μεταφορά προϊόντων/εμπορευμάτων και πρώτων υλών σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως επαρχίας, οι οποίες παραμένουν δραστηριοποιημένες, νοουμένου ότι προσκομίζεται αποδεικτικό της παραγγελίας,
 • διακίνηση εργαζομένων, νοουμένου ότι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους, εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των δραστηριοποιημένων επιχειρήσεων σε εργοτάξια, εγκαταστάσεις πετρελαίων, βιομηχανίες τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, διακίνηση για σκοπούς έκτακτων επιδιορθώσεων – συντηρήσεων μηχανημάτων/συσκευών, και εταιρείες παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, εάν και εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν εξ΄ αποστάσεως:νοείται ότι, απαγορεύεται η μετακίνηση εργαζομένων των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, καθώς και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,
  διακίνηση δημοσιογράφων και λειτουργών των μέσων μαζικής ενημέρωσης, νοουμένου ότι κατέχουν τη δημοσιογραφική τους ταυτότητα και τη βεβαίωση εργαζομένου από τον εργοδότη τους,
  εργαζόμενοι σε υπηρεσίες, έργα, εργασίες ή δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για:την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,
  την εξασφάλιση υδατοπρομήθειας για σκοπούς ύδρευσης,
  την εξασφάλιση λειτουργίας τηλεπικοινωνιών,
  την ασφαλή λειτουργία αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας,
  την λειτουργία των φυλακών,
  την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας, περιλαμβανομένης της Πυροσβεστικής,
  την ασφαλή λειτουργία της λιμενικής κίνησης,
  την ασφαλή Διαχείριση Αποβλήτων και Στρατηγικών Αποθεμάτων του Κράτους,
  οι οποίοι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους.
 • μετάβαση για ιατρικό περιστατικό σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή Ιατροσυμβούλιο:
  Νοείται ότι, τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους ιατρικό αποδεικτικό για σκοπούς ελέγχου, μεταφορά προσώπων που αφικνούνται ή αναχωρούν από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και το Λιμάνι Λεμεσού:
  Νοείται ότι, τα πρόσωπα που διακινούνται για σκοπούς της εν λόγω μεταφοράς πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους αντίγραφο του εισιτηρίου, στο οποίο αναγράφεται σαφώς ημερομηνία, ώρα πτήσης και το όνομα του επιβάτη, για σκοπούς ελέγχου,
 • μεταφορές εμπορευμάτων από και προς το Λιμάνι Λεμεσού, το Λιμάνι Λάρνακας, το Αεροδρόμιο Λάρνακας και το Αεροδρόμιο Πάφου, μεταξύ όλων των Επαρχιών, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους και σχετικό δελτίο παράδοσης των εμπορευμάτων,
 • υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων/επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας, μεταξύ όλων των Επαρχιών, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση εργαζομένου από τον εργοδότη τους,
 • διακίνηση αθλητών και ομάδων για προπονήσεις και αγώνες που διεξάγονται στο πλαίσιο των αθλητικών πρωταθλημάτων Α΄ Κατηγορίας, καθώς και εθνικών ομάδων:Νοείται ότι, τα εν λόγω πρόσωπα για τις προπονήσεις πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους βεβαίωση της ημερομηνίας και ώρας της προπόνησης ή/και του αγώνα, διακίνηση μέσων μαζικής μεταφοράς και ταξί, μεταξύ όλων των Επαρχιών, νοουμένου ότι οι επιβαίνοντες σε αυτά εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του παρόντος Κανονισμού, μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, η οποίοι με διάταγμα Δικαστηρίου μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους, το οποίο να προσκομίζεται κατά την μετακίνηση τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επείγουσας μορφής, όπου τα συνταγματικά δικαιώματα διαδίκου τίθενται σε άμεσο κίνδυνο, είναι επιτρεπτή η διακίνηση δικηγόρου ή διαδίκου, κατόπιν παροχής σχετικής προς τούτο βεβαίωσης από την Αρχιπρωτοκολλητή:
  Η βεβαίωση είναι δυνατό να δοθεί, μεταξύ άλλων, μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • μετάβαση γεωργών και κτηνοτρόφων, νοουμένου ότι προσκομίζουν το έντυπο εκταρικής ή κεφαλικής επιδότησης από τον ΚΟΑΠ ή, σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει, σχετική βεβαίωση από το Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας,
  Ο Υπουργός Υγείας δύναται μόνο σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις και περιπτώσεις αδήριτης ανάγκης, να εγκρίνει κατ΄ εξαίρεση μετάβαση εργαζομένων/προσώπων σε οποιεσδήποτε άλλες Υπηρεσίες/Επιχειρήσεις, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, κατόπιν, σύστασης του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της Δημοκρατίας:
  Οι εργαζόμενοι καθώς και όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες (i) έως (xv) πρέπει να κατέχουν αρνητικό Μοριακό Test (PCR), με ισχύ τις τελευταίες 7 ημέρες, αρχής γενόμενης την Τετάρτη 18/11/2020 και ώρα 05.00 π.μ.:Οι πιο πρόνοιες που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, ισχύουν κατ΄ αναλογία σε όλα τα πρόσωπα τα οποία εισέρχονται ή/και διακινούνται από άλλες Επαρχίες προς τις Επαρχίες Λεμεσού ή Πάφου.

Απαγορεύονται οι συναθροίσεις σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους συνάθροισης (πάρκα, πλατείες, φράγματα, εκδρομικούς χώρους, παραλίες, πεζόδρομους και μαρίνες, κλπ.), μη συμπεριλαμβανομένων των οικιών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων άθλησης, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα εκτός των ανήλικων τέκνων των γονέων που αθλούνται.

Επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 10 προσώπων σε οικίες, περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων

Ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε θρησκευτικούς χώρους τελούνται χωρίς την παρουσία πιστών. Επιτρέπεται η τέλεση γάμων, βαπτίσεων, κηδειών με μέγιστο αριθμό τα 10 πρόσωπα. Απαγορεύεται η διεξαγωγή γευμάτων ή/και δείπνων καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εκδηλώσεων για γάμους και βαφτίσεις, εξαιρουμένων αυτών που γίνονται σε οικία και με μέγιστο αριθμό τα 10 πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των ανηλίκων τέκνων.

Με ισχύ από την 16η Νοεμβρίου 2020, η λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Λυκείων, Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διενεργείται με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι υπηρεσίες του κρατικού, ευρύτερου κρατικού τομέα και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, με εξαίρεση τις ουσιώδεις υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν κανονικά με την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφάλειας και υγείας, λειτουργούν με προσωπικό ασφάλειας για επείγοντα θέματα και εξυπηρέτηση των πολιτών για έκτακτες ανάγκες. Για την εξυπηρέτηση κοινού επιτρέπεται η φυσική παρουσία στο χώρο 1 προσώπου ανά 8 τ.μ. και μόνο κατόπιν διευθέτησης ραντεβού.

Οι εργαζόμενοι στον κρατικό, ευρύτερο κρατικό τομέα και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εργάζονται σε ουσιώδεις υπηρεσίες εργάζονται με εξ αποστάσεως εργασία, εκ περιτροπής, εφόσον αυτό είναι εφικτό και εφόσον προηγηθεί σχετική έγκριση από την αρμόδια αρχή στην οποία υπάγονται. Για την εξυπηρέτηση κοινού επιτρέπεται η φυσική παρουσία στο χώρο 1 προσώπου ανά 8 τ.μ. και μόνο κατόπιν διευθέτησης ραντεβού.

Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα.

Εξαιρουμένων των χώρων εστίασης στον Αερολιμένα Πάφου, καθώς και εξαιρουμένων των χώρων εστίασης εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίοι δύνανται να λειτουργούν μέχρι τις 22.30 μ.μ. και μόνο για την εξυπηρέτηση προσώπων που διανυκτερεύουν στα εν λόγω ξενοδοχεία ή/και στα τουριστικά καταλύματα, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των χώρων εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ, καφενεία και χώρoι εστίασης εντός κυλικείων ή/και αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων, κλπ), με εξαίρεση τις υπηρεσίες τους που αφορούν σε κατ΄ οίκον διανομή και take away

Οι υπηρεσίες εντός των χώρων εστίασης των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, παρέχονται υπό τους ακόλουθους όρους:
μόνο για την εξυπηρέτηση προσώπων που διανυκτερεύουν στα εν λόγω ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα και νοουμένου ότι εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο σε τραπεζοκαθίσματα, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,
η λειτουργία και χρήση των μπαρ εντός των χώρων εστίασης, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προπαρασκευή φαγητών ή ποτών από τους εργαζομένους και απαγορεύεται η απευθείας εξυπηρέτηση από το μπαρ, και ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά τραπέζι είναι έξι πρόσωπα.

Οι χώροι εστίασης εντός των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες κατ΄ οίκον διανομής και σε πρόσωπα τα οποία δεν διανυκτερεύουν στα εν λόγω ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα.

Αναστέλλεται η λειτουργία αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ιστορικών χώρων. Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων και κλειστών θεάτρων, αμφιθεάτρων, κινηματογράφων, και αιθουσών θεαμάτων.

Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν στο 50% της χωρητικότητάς τους και τηρουμένης απόστασης 1.5 μέτρου μεταξύ των προσώπων, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

Οι δημόσιες μεταφορές λειτουργούν με μειωμένο ποσοστό της χωρητικότητας τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Εξαιρουμένου του λιανεμπορίου τροφίμων, αναστέλλεται η λειτουργία των κλειστών εμπορικών κέντρων, υπερκαταστημάτων και πολυκαταστημάτων, καθώς και των μεγάλων καταστημάτων, πέραν των 500 τ.μ. (εξαιρείται το λιανεμπόριο τροφίμων),

Αναστέλλεται η λειτουργία κέντρων αισθητικής και δερματοστιξίας, η λειτουργία κομμωτηρίων και κουρείων, η λειτουργία γυμναστηρίων, η λειτουργία Σχολών Οδηγών, η λειτουργία επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, η λειτουργία των καζίνο, η λειτουργία των κολυμβητηρίων εξαιρούμενης της χρήσης από πρόσωπα με αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση ή για προπονήσεις μέχρι 4 προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, η λειτουργία γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων, κέντρων ευεξίας και λοιπών παρεμφερών υποδομών εντός των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων δύνανται να λειτουργούν μόνο για εξυπηρέτηση των προσώπων που διανυκτερεύουν στα εν λόγω ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα.

Επιτρέπεται η διεξαγωγή τηλεοπτικών γυρισμάτων και ηχογραφήσεων με την αυστηρή τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων.

Το λιμάνι Λεμεσού λειτουργεί μόνο για εμπορικές συναλλαγές και δραστηριότητες και απαγορεύεται η αποβίβαση επιβατών κρουαζιερόπλοιων.

Αναστέλλονται οι προπονήσεις και οι αθλητικές διοργανώσεις για πρόσωπα κάτω των 18 ετών, για ομαδικά αθλήματα. Επιτρέπεται η ατομική προπόνηση ομαδικών και ατομικών αθλημάτων (2 άτομα περιλαμβανομένου του προπονητή).

Αναστέλλονται οι προπονήσεις και οι αθλητικές διοργανώσεις, εξαιρουμένων των πρωταθλημάτων Α΄ Κατηγορίας και των αγώνων Εθνικών Ομάδων.

Αναστέλλεται η λειτουργία και χρήση οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων: της λειτουργίας ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο για χρήση από πρόσωπα ή ομάδες έως τεσσάρων 4) προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών, και της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών, για τα πρωταθλήματα των ομάδων Α΄ κατηγορίας και εθνικών ομάδων.

Επιτρέπεται η προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού με τη συμμετοχή μέχρι 4 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή (αθλητές και αθλήτριες που έχουν εξασφαλίσει ή διεκδικούν πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και/ή συμπεριλαμβάνονται στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού).

Απαγορεύονται όλες οι ομαδικές αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες για πρόσωπα κάτω των 18 ετών, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ποδοσφαίρου, χορού, θεάτρου, πολεμικών τεχνών, κ.α.

Για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, καθορίζονται ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες, οι ακόλουθες:

(1) To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του,
(2) το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους,
(3) οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
(4) το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένου όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών και Διευθύνσεών του,
(5) η Διοίκηση και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,
(6) η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
(7) η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών,
(8) η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας,
(9) το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Τμήμα Φυλακών,
(10) η Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Πολιτική Αεροπορία, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Δημοσίων Έργων,
(11) οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
(12) το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων και Υπηρεσιών του,
(13) τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
(14) το Τμήμα Τελωνείων,
(15) το Τμήμα Φορολογίας,
(16) η Προεδρία της Δημοκρατίας,
(17) το Υπουργικό Συμβούλιο και η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου,
(18) η Βουλή των Αντιπροσώπων,
(19) τα Δικαστήρια και τα Πρωτοκολλητεία (περιλαμβανομένων των εργαζόμενων τους),
(20) το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά,
(21) το Υπουργείο Εξωτερικών συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων του,
(22) το Γενικό Λογιστήριο,
(23) η Αρχή Λιμένων, τα Λιμάνια και Υπηρεσίες εντός των Λιμανιών,
(24) τα Ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα,
(25) οι Ουσιώδεις υπηρεσίες αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών,
(26) οι Εταιρείες τηλεπικοινωνιών και Ράδιο Κύπρος,
(27) η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),
(28) τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Σταθμοί Αφαλάτωσης,
(29) το Γραφείο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου,
(30) Ερευνητική Επιτροπή των κατ΄ εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών, η οποία διορίστηκε δυνάμει διατάγματος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το προσωπικό της.

Πηγή: ΚΥΠΕ