Προτάσεις ΠΕΟ προς ΥΠΟΙΚ για Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σειρά προτάσεων κατέθεσε η ΠΕΟ σε διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για την ΠΕΟ, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, «είναι πέραν από προφανές, ότι η πανδημία ανέδειξε ή και έκανε ακόμα πιο εμφανείς κάποιες πολύ σημαντικές παραμέτρους οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στον καθορισμό των αξόνων πολιτικής της Κύπρου».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την συνδικαλιστική οργάνωση, «η πανδημία έχει αναδείξει τη τεράστια σημασία του δημόσιου τομέα της υγείας όπως και τη σημασία ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρόληψης και διαχείρισης των παραγόντων που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία».

«Γενικά και στην Κύπρο όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με την πανδημία υπογραμμίστηκε ο καθοριστικός ρόλος που ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιοι οργανισμοί διαδραματίζουν στην διασφάλιση βασικών υπηρεσιών και αγαθών για όλο τον πληθυσμό», σημειώνεται.

Ένα δεύτερο στοιχείο που αναδείχθηκε στη πανδημία, προστίθεται, «είναι οι δυνατότητες των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής και ασφάλισης να λειτουργούν ως αποτελεσματικοί μηχανισμοί στήριξης των εισοδημάτων των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού».

«Αναδείχθηκαν επίσης με ακόμα πιο έντονο τρόπο τα κενά και οι ελλείψεις σε δομές στήριξης και φροντίδας για τα εξαρτώμενα και ανάπηρα μέλη των οικογενειών όπως και οι ανεπάρκειες των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας», συμπληρώνεται.

Σύμφωνα με την ΠΕΟ, «η πανδημία και οι οικονομικές της επιπτώσεις υπογράμμισαν για ακόμα μια φορά την ανάγκη σχεδιασμού και στόχευσης από το κράτος σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα περιορίζει τη μεγάλη εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας και κατ’ επέκταση των εργαζομένων από τον τουρισμό». Αναδείχθηκε «η σταθερότητα που πρέπει να επιδεικνύεται στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις».

Σημειώνοντας αυτά, υπογραμμίζεται η σημασία που έχει στο σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «να περιληφθούν προτάσεις και δράσεις επικεντρωμένες από τη μια στην άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας για τους εργαζόμενους, τις ευάλωτες ομάδες και την οικονομία γενικότερα, αλλά ταυτόχρονα να τεθούν στόχοι και δράσεις για σμίκρυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, στήριξη και επέκταση του κοινωνικού κράτους και δημιουργίας για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη η οποία σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον και το αποτέλεσμα της ανάπτυξης να κατανέμεται με κοινωνικά δίκαιο τρόπο».

Η ΠΕΟ προτείνει την ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, την πλήρη εφαρμογή το ΓεΣΥ τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών επιθεώρησης εργασίας και ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης υγείας των εργαζομένων καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για εργοδότες και εργαζόμενους σε ζητήματα υγιεινής και προφύλαξης για την Covid-19.

Συστήνει επίσης, μεταξύ άλλων, την «παρέμβαση του κράτους για επαναρύθμιση στις εργασιακές σχέσεις έχοντας υπόψη ότι μετά την κρίση του 2013 η εργασιακή απορρύθμιση έχει ραγδαία επιταχυνθεί» και την ενίσχυση των μηχανισμών επιθεώρησης εργασίας. Ζητάει επίσης αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αναφορικά με την κάλυψη και ανταποδοτικότητα του με στόχο τη βελτίωση του ύψους των επιδομάτων και των συντάξεων. Προτείνει την εισαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης του εργατικού δυναμικού στα Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα (ΠΕΠ) και θεσμοθέτηση της κατοχής τους.

Εισηγείται αξιοποίηση πόρων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο την κοινωνικοοικονομική στήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό και των εργαζομένων στον πολιτισμό και την εισαγωγή έκτακτου σχεδίου κοινωνικοοικονομικής στήριξης που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στήριξη σ’ ότι αφορά ζητήματα στέγης (δόσεις, ενοίκια) οικονομική στήριξη προς οικογένειες με φοιτητές κ.λ.π.

Προτείνει όπως κατευθυνθεί ένα σημαντικό ποσοστό των πόρων στην χρηματοδότηση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών φορέων για δημιουργία και λειτουργία δομών παιδικής προστασίας και μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων όπως και δομών προστασίας απασχόλησης και φροντίδας ανάπηρων ατόμων.

Εκφράζει την θέση ότι χρειάζεται «ένα νέο οικονομικό μοντέλο το οποίο θα εστιάσει στην στήριξη και ανάπτυξη τόσο του πρωτογενούς τομέα όσο και της μεταποιητικής βιομηχανίας, αξιοποιώντας προς τούτο τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα με στόχευση την ένταξη των αποτελεσμάτων της στην παραγωγή και την οικονομία».

Αναφέρεται επίσης στην σημασία «να υιοθετηθεί και εφαρμοστεί ένα σχέδιο συνεχούς εκπαίδευσης του πληθυσμού στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων το οποίο να περιλαμβάνει τόσο γενική επιμόρφωση και εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες όπως και εξειδικευμένη, προσαρμοσμένη εκπαίδευση, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων και τομέων».

Σε σχέση με ενδεχόμενη μεταρρύθμιση το φορολογικού συστήματος με πράσινο προσανατολισμό, ζητά όπως διεξαχθεί κοινωνικός διάλογος πριν το σχετικό με τη μεταρρύθμιση νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πηγή: ΚΥΠΕ