Πτώση της βιομηχανικής παραγωγής 0,4% στη ζώνη του ευρώ το Σεπτέμβριο

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η εποχικά προσαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και παρέμεινε αμετάβλητη στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Αύγουστο του 2020, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και 0,9% στην ΕΕ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2019, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 6,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 5,8% στην ΕΕ.

Στη ζώνη του ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 5,3%, η ενέργεια κατά 1,0%, ενώ η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκε κατά 0,5%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 0,6% και τα μη καταναλωτικά αγαθά κατά 2,1% . Στην ΕΕ, η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε κατά 3,9%, η ενέργεια κατά 0,7%, ενώ η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκε κατά 0,6%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 1,2% και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,4%.

Μεταξύ των κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στην Ιταλία (-5,6%), στην Ιρλανδία (-4,7%) και στην Πορτογαλία (-3,8%). Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία (+ 4,1%), τη Σλοβακία (+ 3,4%) και την Πολωνία (+ 3,1%). Στην Κύπρο σημειώθηκε αύξηση 0,2% για τον Αύγουστο – τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Στη ζώνη του ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2019, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 13,3%, η ενέργεια κατά 4,5%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 3,7%, τα ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά κατά 1,7% και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,5%. Στην ΕΕ, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 11,9%, η ενέργεια κατά 4,8%, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 2,8% και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,7%, ενώ η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 0,7%.

Μεταξύ των κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (-13,6%), τη Γερμανία (-8,7%), τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες (και οι δύο -6,1%). Οι μόνες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Πολωνία (+ 3,3%) και στην Πορτογαλία (+ 2,5%). Στην Κύπρο σημειώθηκε πτώση -7,0% για τον Αύγουστο – τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ