Σε 6 πυλώνες η στρατηγική του ΥΠΑΜ – Παρουσιάστηκε ο Προϋπολογισμός στη Βουλή

Τις στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Άμυνας και κατ΄ επέκταση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ζητήματα της Άμυνας και της Ασφάλειας, οι οποίες βασίζονται σε 6 βασικούς πυλώνες, ανέλυσε ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης κατά την παρουσίαση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2021 ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Στον προϋπολογισμό που έχει υποβληθεί, οι συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες του Υπουργείου για το 2021 ανέρχονται στα €437.679.945 και είναι αυξημένες σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2020 κατά €70 εκατομμύρια περίπου ή ποσοστό 19%.

Ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου αφορά τέσσερα Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο «Υπουργείο Άμυνας», το Κεφάλαιο «Κυπριακός Στρατός», το Κεφάλαιο «Εθνική Φρουρά» και το Κεφάλαιο «Αμυντική Θωράκιση».

Στο κεφάλαιο Υπουργείο Άμυνας γίνεται πρόνοια για το 2021 €8.911.429 ενώ το 2020 ήταν €8.385.899. Περιλαμβάνει αποδοχές προσωπικού Διοίκησης Υπουργείου (Υπουργός, Γενικός Διευθυντής, Τεχνική Υπηρεσία και Ωρομίσθιο Προσωπικό) καθώς και οι Συνεισφορές εργοδότη σε ταμεία για Κρατικούς Υπαλλήλους. Επίσης, περιλαμβάνει Λειτουργικές δαπάνες όπως οδοιπορικά, λειτουργικά έξοδα γραφείου, ταχυδρομικά τέλη, τηλεφωνικά τέλη, φωτισμός, θέρμανση, καύσιμα, ενοίκια, τέλη ύδατος, αγορά αναλώσιμων γραφείου, καθαριότητα γραφείων, γραφική ύλη, συντηρήσεις και επιδιορθώσεις μηχανημάτων, οχημάτων και άλλου εξοπλισμού.

Στο Κεφάλαιο Κυπριακός Στρατός ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα €158.641.093 ενώ το 2020 ήταν €151.697.774. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται πρόνοια για δαπάνες που αφορούν τη μισθοδοσία Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, καθώς επίσης και την καταβολή διαφόρων επιδομάτων, όπως πτητικού, καταδυτικού, πτωτικού, επικίνδυνης εργασίας και Ακολούθων Άμυνας.

Στο Κεφάλαιο Εθνική Φρουρά προϋπολογίζονται κονδύλια ύψους €165.843.579 ενώ για το 2020 ήταν €163.802.117. Σε αυτό ρο κεφάλαιο γίνεται πρόνοια για δαπάνες μισθοδοσίας ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, Συμβασιούχων Υπαξιωματικών, Συμβασιούχων Οπλιτών, ειδικό επίδομα εξ Ελλάδος Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, επιδόματα εθνοφρουρών, καθώς και για άλλες λειτουργικές δαπάνες, όπως τροφοδοσία οπλιτών, καύσιμα, ηλεκτρισμός, νερό, σκύβαλα, έξοδα εκπαιδεύσεων στελεχών, έξοδα διακίνησης εθνοφρουρών.

Στο Κεφάλαιο Αμυντική Θωράκιση, για το 2021, γίνεται πρόνοια που ανέρχεται στα €104.283.844 σε σύγκριση με €43.566.390 το 2020. Αναλυτική ενημέρωση θα γίνει κατά την εξέταση του Κεφαλαίου για την Αμυντική Θωράκιση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.

Στην αρχική του παρουσίαση, ο Υπουργός είπε πως οι στρατηγικές επιδιώξεις στηρίζονται σε 6 πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά την ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλα κράτη. Σε αυτό τον πυλώνα, το Υπουργείο κινείται σε τρεις άξονες με πρώτον την ενίσχυση της εξωστρεφούς αμυντικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την προώθηση περιφερειακών συνεργασιών, ώστε να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Μίλησε για διμερείς συνεργασίες στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, με περιφερειακές χώρες όπως το Ισραήλ, την Αίγυπτο, το Λίβανο, την Ιορδανία, με Ευρωπαϊκές χώρες όπως τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, και με άλλες σημαντικές χώρες που ενεργούν στην περιοχή όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, ενώ βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο, όπως είπε, η έναρξη συνεργασίας, επίσης σε διμερές επίπεδο, με την Γερμανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τόνισε πως η συνεργασία με την Ελλάδα βρίσκεται στο ψηλότερο δυνατό σημείο.

Ο δεύτερος άξονας του πρώτου πυλώνα, όπως είπε ο κ. Πετρίδης αφορά την αναβάθμιση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ, η οποία ενισχύθηκε με τη ψήφιση του νομοσχεδίου East Med Act και κατά συνέπεια με την εφαρμογή του IMET (International Military Education and Training) με το οποίο οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν μέρος της εκπαίδευσης σε στελέχη της ΕΦ στις ΗΠΑ. Παράλληλα, μια νέα δυναμική στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, σημείωσε, έχει προσδώσει η προσωρινή άρση του εμπάργκο πώλησης αμυντικού υλικού που δεν εντάσσεται στην κατηγορία των φονικών όπλων, για το 2021.

Ο τρίτος άξονας αφορά τη στήριξη της προσπάθειας για ενιαία αμυντική πολιτική και στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε ο κ. Πετρίδης, προς το σκοπό αυτό, η Κύπρος μετέχει ενεργά σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας (ΕΟΑ), διατηρεί με την παρουσία της σε δύο επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφαλείας της ΕΕ (ΚΠΑΑ) (EUNAVFORMED Sophia – EUNAVFORMED ATALANTA) και συμμετέχει σε προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO).

Σε σχέση με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός είπε πως αυτό καταστεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα, σύγχρονα, κέντρα στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Είπε πως το ΚΣΕΔ κατά το τρέχον έτος και παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας, πραγματοποίησε ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης σε διμερές αλλά και πολυμερές επίπεδο με χώρες που έχουν ρυθμιστικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Όσον αφορά τον 2ο πυλώνα και τις δράσεις και τους σχεδιασμούς για την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε πως έχει προχωρήσει στον καθορισμό ορθολογιστικής, μελετημένης, βάσης σε σχέση με το εξοπλιστικό πρόγραμμα της ΕΦ. Επίσης, το Υπουργείο έχει προχωρήσει στη συνεχή συνεκπαίδευση των στελεχών και οπλιτών με άλλες ένοπλες δυνάμεις που παίζουν καταλυτικό και ρυθμιστικό ρόλο στον τομέα της Άμυνας, καθώς και στην αναβάθμιση των υποδομών. Σημείωσε πως έχει ήδη προχωρήσει το Υπουργείο στην ουσιαστική βελτίωση του θεσμού της Εφεδρείας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης ενδεχόμενου ικανοποίησης αναγκών του προσωπικού της ΕΦ, σε υλικά ένδυσης, υπόδησης αλλά και επιπλέον υποστηρικτικού υλικού, μέσω διαδικασιών στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών του Υπουργείου με άλλες χώρες.

Ο 3ος πυλώνας της στρατηγικής του Υπουργείου αφορά την εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη τις νέες μορφές απειλής, έθεσε ως στόχο να καταστήσει σταδιακά την Κύπρο σημαντικό κόμβο εκπαίδευσης στα θέματα Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), κυβερνοασφάλειας και διεθνούς διαχείρισης κρίσεων.

Πέραν όμως των δράσεων για έρευνα και καινοτομία, ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε μια σειρά μεταρρυθμίσεις όπως ο νέος νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή και ο οποίος θα διέπει την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών, εγγράφων και συναφούς υλικού σε αντικατάσταση του υφιστάμενου νομοσχεδίου του 2002- 2008.

Επίσης, είπε, από τον Μάρτιο του 2020 εφαρμόζεται στην Εθνική Φρουρά η προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού από ιδιωτική εταιρεία σε στρατόπεδα και φυλάκια της Εθνικής Φρουράς σε ποσοστό 25% της συνολικής δύναμης. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διανομής, μελετάται και η σταδιακή επέκτασή του σε περισσότερα στρατόπεδα.

Ο 4ος πυλώνας αφορά την πιο αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή των οικονομικών πόρων και όπως είπε ο κ. Πετρίδης έχουν ήδη προχωρήσει σε νοικοκύρεμα των δαπανών και στον εξορθολογισμό των διαδικασιών των Προσφορών.

Για τον 5ο πυλώνα που αφορά τη βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον Στρατό της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά, ο Υπουργός είπε πως το Υπουργείο έχει κινηθεί σε δύο άξονες, ο πρώτος άξονας αφορά σε μέτρα που λαμβάνονται για καταπολέμηση της φυγοστρατίας και ο δεύτερος άξονας αφορά σε νομοθετική μεταρρύθμιση- απλοποίηση νόμων και κανονισμών που διέπουν το Στρατό της Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά.

Σε σχέση με τη φυγοστρατία, ο Υπουργός είπε πως έχει τροποποιηθεί ο περί Κυπριακού Αθλητισμού Νόμος ώστε οι στρατεύσιμοι που κατέχουν προσωρινό απολυτήριο, είτε ως ακατάλληλοι για στράτευση Ι5, είτε λόγω νοσήματος/πάθησης που σχετίζεται με τη ψυχική τους υγεία, να μην δύναται να λάβουν δελτίο υγείας. Αυτό έφερε σημαντικά αποτελέσματα, καθώς όπως λέχθηκε κατά την απάντηση των ερωτήσεων των Βουλευτών, από 134 απαλλαγές που δόθηκαν το 2018,με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αυτές μειώθηκαν σε 43 το 2019 και σε 29 το 2020.

Διαβάστε επίσης:
Προϋπολογισμός Υπ.Υγείας: Ανησυχία Βουλευτών για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων και για ασθενείς

Ο 6ος πυλώνας, τέλος, αφορά την εφαρμογή περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής με τον Υπουργό να δηλώνει πως το Υπουργείο έχει καθορίσει την περιβαλλοντική και ενεργειακή του στρατηγική βασισμένη στην προσαρμογή των δραστηριοτήτων της ΕΦ με την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που να σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον χωρίς να επηρεάζεται επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΦ. Επίσης, σημείωσε, έχει τεθεί ως πρωταρχικός στόχος, η εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, με στόχο το Υπουργείο να συμβάλει στην όλη προσπάθεια της κυβέρνησης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ