Στο 3,3% του ΑΕΠ το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το εννιάμηνο

Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στα €695,7 εκ. (3,3% στο ΑΕΠ) την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με πλεόνασμα €586,2 εκ. (2,6% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Το έλλειμμα οφείλεται τόσο στη αύξηση των δαπανών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, αλλά και στη μείωση των κρατικών εσόδων λόγω μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, αυξήθηκαν κατά €595,5 εκ. (+9,9%) και ανήλθαν στα €6.617,0 εκ. σε σύγκριση με €6.021,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι, η σημαντική αυτή αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα €481,0 εκ..

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €307,7 εκ. (+43,6%) και ανήλθε στα €1.013,8 εκ. σε σύγκριση με €706,1 εκ. το 2019. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €56,3 εκ. (+2,8%) και ανήλθαν στα €2.035,3 εκ. σε σύγκριση με €1.979,0 εκ. το 2019. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €91,1 εκ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €1.948,2 εκ. σε σύγκριση με €1.857,1 εκ. το 2019. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €449,9 εκ. και ανήλθαν στα €481,7 εκ. σε σύγκριση με €31,8 εκ. το 2019. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €27,5 εκ. (+7,2%) και ανήλθαν στα €408,1 εκ. σε σύγκριση με €380,6 εκ. το 2019.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €292,3 εκ. (-44,5%) και περιορίστηκε στα €364,1 εκ. σε σύγκριση με €656,4 εκ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €332,7 εκ. (-82,0%) και περιορίστηκαν στα €73,2 εκ. σε σύγκριση με €405,9 εκ. το 2019. Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €40,4 εκ. (+16,1%) και ανήλθαν στα €290,9 εκ. σε σύγκριση με €250,5 εκ. το 2019. Oι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €44,7 εκ. (-10,9%) και περιορίστηκαν στα €365,8 εκ. σε σύγκριση με €410,5 εκ. το 2019.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, μειώθηκαν κατά €686,4 εκ. (-10,4%) και περιορίστηκαν στα €5.921,3 εκ. σε σύγκριση με €6.607,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €333,8 εκ. (-13,3%) και περιορίστηκαν στα €2.181,0 εκ. σε σύγκριση με €2.514,8 εκ. το 2019, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €177,8 εκ. (-11,1%) και περιορίστηκαν στα €1.418,6 εκ. σε σύγκριση με €1.596,4 εκ. το 2019. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €265,8 εκ. (-17,0%) και περιορίστηκαν στα €1.295,3 εκ. σε σύγκριση με €1.561,1 εκ. το 2019. Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €18,6 εκ. (-1,1%) και περιορίστηκαν στα €1.691,4 εκ. σε σύγκριση με €1.710,0 εκ. το 2019. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €42,8 εκ. (-32,8%) και περιορίστηκαν στα €87,7 εκ. σε σύγκριση με €130,5 εκ. το 2019. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €2,3 εκ. (-0,5%) και περιορίστηκαν στα €474,1 εκ. σε σύγκριση με €476,4 εκ. το 2019. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €25,5 εκ. (-17,2%) και περιορίστηκαν στα €122,5 εκ. σε σύγκριση με €148,0 εκ. το 2019.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €2,4 εκ. (+3,6%) και ανήλθαν στα €69,3 εκ. σε σύγκριση με €66,9 εκ. το 2019.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.

Πηγή: ΚΥΠΕ