Άμεση λήψη μέτρων στήριξης γυναικών μονογονιών ζητά η ΠΕΟ

Την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων που να αποτρέπουν καταστάσεις παρόμοιες με αυτές της μητέρας στη Λεμεσό που πήγε να εργαστεί αφήνοντας στο σπίτι τρία παιδιά χωρίς επιτήρηση, τονίζει η ΠΕΟ.

Σε ανακοίνωση της, η Συντεχνία σημειώνει πως η υπόθεση αυτή έχει αναδείξει μια κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλές γυναίκες, ιδιαίτερα μονογονιοί και μετανάστριες οι οποίες βρίσκονται μπροστά σε τραγικά αδιέξοδα, μεταξύ της ανάγκης για εργασία για την εξασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης της οικογένειας τους και της έλλειψης δομών φροντίδας οικονομικά προσιτών με βάση τα εισοδήματα τους.

Αυτά τα αδιέξοδα, αναφέρει η ΠΕΟ, είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και των περικοπών των τελευταίων χρόνων σε ότι αφορά τα προγράμματα και τις δομές φροντίδας.

Προσθέτει πως η ίδια η ΕΕ στις εκθέσεις για την Κύπρο επισημαίνει ότι η Κύπρος στην κοινωνική προστασία για τις οικογένειες και τα παιδιά ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τις πιο χαμηλές και ισούται στο 1.3% έναντι του 2.5% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ.

Η ΠΕΟ τονίζει για ακόμη μια φορά τη σημασία της στήριξης της οικογένειας και της εργαζόμενης μητέρας και υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων που να αποτρέπουν τέτοιες καταστάσεις.

Αναφέρει επίσης πως υπάρχει ανεπάρκεια στις δομές φροντίδας και φύλαξης παιδιών και ακόμη για αυτές που υπάρχουν, το κόστος και οι ώρες λειτουργίας τους δεν εξυπηρετούν τις μητέρες στην εξεύρεση εργασίας. Υπάρχει ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου μοντέλου με την χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως βασικού πυλώνα παροχής κοινωνικής πρόνοιας.

Επίσης, η ΠΕΟ σημειώνει πως υπάρχει άμεση ανάγκη να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ επισημαίνει πως υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με αποτέλεσμα για μήνες οικογένειες να μην έχουν για τις βασικές ανάγκες τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ