Διευκρινίσεις Δήμου Λάρνακας για το έργο της βελτίωσης της Πιαλέ Πασιά

Διευκρινίσεις δίνει σήμερα ο Δήμος Λάρνακας αναφορικά με το έργο βελτίωσης της Πιαλέ Πασιά και συγκεκριμένα για το πλατειακό μέρος το οποίο, κατασκευάστηκε μεν για αντιμετώπιση των παράκτιων προβλημάτων, όπως η φουσκοθαλασσιά σε περίπτωση κακοκαιρίας, αλλά χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό και ως πεζόδρομος.

Σε γραπτή ανακοίνωση του ο Δήμος Λάρνακας «διευκρινίζει ότι το έργο της βελτίωσης της οδού Πιαλέ Πασά, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το πλατειακό μέρος του έργου αποτελείται από πεζοδρόμιο στη δυτική πλευρά, κοινή χρήση ποδηλάτη και πεζού στην ανατολική πλευρά και ενδιάμεση λωρίδα διέλευσης οχημάτων μονής κατεύθυνσης».

Προστίθεται ότι «για την προστασία του έργου και αντιμετώπιση των παράκτιων προβλημάτων, τα οποία είναι η κυματική υπερπήδηση, η διάβρωση παραπλήσιων παραλιών, η κυματική αντανάκλαση και σταγονίδια νερού, η συσσώρευση φυκιών και η διάβρωση του οδικού έργου, προτάθηκαν τρεις εναλλακτικές λύσεις».

Όπως εξηγεί ο Δήμος Λάρνακας «η 1η λύση ήταν η προστασία με πρανές από ογκόλιθους, η 2η λύση ήταν η προστασία με παραθαλάσσιο πλάτωμα σε συνδυασμό με μικρούς κάθετους κυματοθραύστες κάθε 20 μέτρα και η 3η λύση ήταν η προστασία με παραθαλάσσιο πλάτωμα σε συνδυασμό με γυάλινο παραπέτασμα. Ο Δήμος, μαζί με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα κρατικά τμήματα, πρότεινε τη 3η λύση, η οποία παρότι δεν ήταν η πιο συμφέρουσα οικονομικά, θα δημιουργούσε ακόμα μία πρόσβαση δίπλα στη θάλασσα δίνοντας στους δημότες πιο άμεση επαφή με το υγρό στοιχείο».

Σημειώνεται ακόμα ότι «η συγκεκριμένη κατασκευή ήταν και είναι για την αντιμετώπιση των παράκτιων προβλημάτων και προστασία του οδικού έργου με πιθανότητα πάντοτε τη συσσώρευση φυκιών, χαλικιών, αλλά και του κυματισμού, ειδικά κατά τη διάρκεια ή μετά από κακοκαιρία. Γι΄ αυτό εξάλλου το δάπεδο της λωρίδας αυτής είναι από σκυρόδεμα και όχι από οποιοδήποτε άλλο υλικό δαπεδόστρωσης».

Στην ανακοίνωση του ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει ακόμα ότι «το έργο ολοκληρώθηκε το 2014 και πρόσφατα έχει δημιουργηθεί ανάγκη συντήρησης λόγω της μετακίνησης πλακών σκυροδέματος στο παραθαλάσσιο πλάτωμα. Η συντήρηση, μετά από επιτόπιο έλεγχο του Μελετητή του έργου, θα πρέπει να γίνει σε περίοδο καλοκαιρίας και θα πρέπει να γίνει και υποθαλάσσιος έλεγχος από δύτες».

Όπως διευκρινίζεται «η πρόσφατη συσσώρευση μεγάλου αριθμού φυκιών, χαλικιών, αλλά και του έντονου κυματισμού της θάλασσας, οδήγησε το Δήμο Λάρνακας να εκδώσει προειδοποιητική ανακοίνωση με την οποία προτρέπει το κοινό να αποφεύγει τη χρήση του χαμηλού πλατώματος. Επαναλαμβάνεται ότι το κοινό θα πρέπει να αποφεύγει τη χρήση του παραλιακού πλατώματος κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από κακοκαιρία και θαλασσοταραχή που πιθανόν να οδηγήσουν σε ατυχήματα».

Αναφέρεται επίσης ότι «η χρήση του παραλιακού πλατώματος σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπεται, όμως οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί καθότι δεν αποκλείεται η ύπαρξη φερτών υλικών ή ολισθηρού πατώματος. Ο Δήμος Λάρνακας προβαίνει σε καθαρισμό του πεζόδρομου σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα προβεί και στις εργασίες συντήρησης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, ενώ θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες για ύπαρξη κινδύνου». Στην ανακοίνωση του ο Δήμος Λάρνακας «καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν αποφασίσει να χρησιμοποιεί το χαμηλό παραλιακό πλάτωμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ