Έλλειμμα 728 εκ. ευρώ, λόγω των μέτρων στήριξης στην απασχόληση

Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €727,9 εκ. ή 3,5% του ΑΕΠ, το οποίο οφείλεται κυρίως στα μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, ύψους €506,2 εκ., καταδεικνύουν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, σε σύγκριση με πλεόνασμα €639,3 εκ. (2,9% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019.

ΔΑΠΑΝΕΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 αυξήθηκαν κατά €718,5 εκ. (+10,7%) και ανήλθαν στα €7.448,0 εκ. σε σύγκριση με €6.729,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι, η σημαντική αυτή αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα €506,2 εκ..

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €338,6 εκ. (+40,8%) και ανήλθε στα €1.169,0 εκ. σε σύγκριση με €830,4 εκ. το 2019. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €96,9 εκ. (+4,4%) και ανήλθαν στα €2.318,8 εκ. σε σύγκριση με €2.221,9 εκ. το 2019.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €101,4 εκ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €2.182,8 εκ. σε σύγκριση με €2.081,4 εκ. το 2019.

Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €472,7 εκ. και ανήλθαν στα €509,0 εκ. σε σύγκριση με €36,3 εκ. το 2019. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €53,8 εκ. (+13,0%) και ανήλθαν στα €466,7 εκ. σε σύγκριση με €412,9 εκ. το 2019.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €299,3 εκ. (-41,7%) και περιορίστηκε στα €418,4 εκ. σε σύγκριση με €717,7 εκ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €338,3 εκ. (-79,9%) και περιορίστηκαν στα €85,0 εκ. σε σύγκριση με €423,3 εκ. το 2019.

Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €39,0 εκ. (+13,2%) και ανήλθαν στα €333,4 εκ. σε σύγκριση με €294,4 εκ. το 2019. Oι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €45,6 εκ. (-10,6%) και περιορίστηκαν στα €383,3 εκ. σε σύγκριση με €428,9 εκ. το 2019.

Εσοδα
Εξάλλου, τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 μειώθηκαν κατά €648,6 εκ. (-8,8%) και περιορίστηκαν στα €6.720,2 εκ. σε σύγκριση με €7.368,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €305,6 εκ. (-10,8%) και περιορίστηκαν στα €2.511,5 εκ. σε σύγκριση με €2.817,1 εκ. το 2019, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €139,0 εκ. (-7,7%) και περιορίστηκαν στα €1.654,7 εκ. σε σύγκριση με €1.793,7 εκ. το 2019. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €235,1 εκ. (-14,3%) και περιορίστηκαν στα €1.412,3 εκ. σε σύγκριση με €1.647,4 εκ. το 2019.

Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €36,1 εκ. (-1,9%) και περιορίστηκαν στα €1.904,5 εκ. σε σύγκριση με €1.940,6 εκ. το 2019. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €72,1 εκ. (-45,0%) και περιορίστηκαν στα €88,2 εκ. σε σύγκριση με €160,3 εκ. το 2019.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €2,5 εκ. (-0,4%) και περιορίστηκαν στα €562,0 εκ. σε σύγκριση με €564,5 εκ. το 2019. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €6,7 εκ. (-3,9%) και περιορίστηκαν στα €164,5 εκ. σε σύγκριση με €171,2 εκ. το 2019.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €9,5 εκ. (+14,0%) και ανήλθαν στα €77,2 εκ. σε σύγκριση με €67,7 εκ. το 2019.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΒΑ)