Ενώπιον του Ανωτάτου αιτήσεις τραπεζών για ακύρωση διατάγματος αποκάλυψης στοιχείων για το 2013

Την επόμενη Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου, θα βρεθούν ενώπιον του Ανωτάτου αιτήσεις των τραπεζών Εθνικής, Astrobank και Eurobank για την έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari για ακύρωση διατάγματος αποκάλυψης στοιχείων για την κλειστή περίοδο του 2013 που είχε εξασφαλίσει η Δημοκρατία στις 6 Νοεμβρίου από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε απόφαση της Δικαστού Ανδρούλας Στυλιανίδου-Πούγιουρου στις 8 Δεκεμβρίου, σε σχέση με την Εθνική Τράπεζα, το διάταγμα το οποίο είχε στηριχθεί στην αίτηση της Αστυνομίας 379/2020, είχε εξασφαλιστεί εναντίον αριθμού Τραπεζών, περιλαμβανομένης και της Εθνικής, για στοιχεία που αφορούν την κλειστή περίοδο από 16/3/2013 μέχρι 27/3/2013 που αναφέρονταν σε αλληλογραφία, διατάγματα, πρακτικά, σημειώσεις, οδηγίες, διαδικασίες, ηλεκτρονικά δεδομένα και συναλλαγές.

Στην απόφασή της για την Εθνική Τράπεζα, η Δικαστής αναφέρει ότι «για σκοπούς και μόνο εξέτασης της υπό κρίση αίτησης στη βάση των δεδομένων ενώπιον μου, κρίνω ότι εκ πρώτης όψεως η Αιτήτρια έχει στοιχειοθετήσει συζητήσιμη υπόθεση κατά πόσο πληρούντο οι προϋποθέσεις έκδοσης του διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Ν.188(1)/2007 τόσο από νομική θεώρηση όσο και γεγονότων,∙ιδιαίτερα κατά πόσο διαπράχθησαν συγκεκριμένα αδικήματα και ποια η σχέση της Αιτήτριας με αυτά».

«Η μη συγκεκριμενοποίηση των αδικημάτων που προκύπτουν από τη Νομοθεσία που παρατίθεται στην ένορκη δήλωση (Ε/Δ) του (Υπαστυνόμου, μέλους του Γραφείου Διερεύνησης Θεμάτων Οικονομίας και ΣΠΕ του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, που διερευνά τα αίτια της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας) κ. Αζά, επί της οποίας κατ’ ισχυρισμό βασίζονται τα υπό διερεύνηση αδικήματα, όπου τα άρθρα που παρατίθενται στις πλείστες περιπτώσεις δημιουργούν περισσότερα του ενός αδικήματα, και των γεγονότων που τα περιβάλλουν, χωρίς ιδιαίτερη εμβάθυνση στην υπόθεση, δικαιολογεί επαρκώς την παραχώρηση άδειας για certiorari», προσθέτει.

Στην απόφασή της στις 9 Δεκεμβρίου για τις Εurobank και Astrobank, η οποία αφορά το ίδιο διάταγμα αποκάλυψης που εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 6 Νοεμβρίου, η Δικαστής σημειώνει ότι «για σκοπούς και μόνο εξέτασης της υπό κρίση αίτησης στη βάση των δεδομένων ενώπιον μου, κρίνω ότι εκ πρώτης όψεως οι Αιτήτριες έχουν στοιχειοθετήσει συζητήσιμη υπόθεση κατά πόσο πληρούντο οι προϋποθέσεις έκδοσης του διατάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Ν.188(1)/2007 τόσο από νομική θεώρηση όσο και γεγονότων. Ιδιαίτερα κατά πόσο διαπράχθησαν συγκεκριμένα αδικήματα και ποια η σχέση των Αιτητριών με αυτά».

Σημειώνεται ότι «ειδικά για τις Αιτήτριες δεν γίνεται καμιά αναφορά στην παράγραφο 23 της Ε/Δ του κ. Αζά ότι προέβησαν σε ύποπτες συναλλαγές που έγιναν μετά τις 15/3/2013. Η μη συγκεκριμενοποίηση των αδικημάτων που προκύπτουν από τη νομοθεσία που παρατίθεται στην Ε/Δ του κ. Αζά επί της οποίας κατ’ισχυρισμό βασίζονται τα υπό διερεύνηση αδικήματα, όπου τα άρθρα που παρατίθενται, στις πλείστες περιπτώσεις δημιουργούν περισσότερα του ενός αδικήματα και των γεγονότων που τα περιβάλλουν, χωρίς ιδιαίτερη εμβάθυνση στην υπόθεση, δικαιολογεί επαρκώς την παραχώρηση άδειας για certiorari».

Η Δικαστής έδωσε και στις δύο αποφάσεις της άδεια στις τράπεζες για την καταχώρηση αίτησης δια κλήσεως για certiorari με σκοπό την ακύρωση του διατάγματος αποκάλυψης, ημερομηνίας 6/11/2020, του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και διέταξε την αναστολή της ισχύος του επίδικου διατάγματος μέχρι την εκδίκαση των αιτήσεων. Όρισε την εκδίκαση των αιτήσεων για certiorari στις 18 Δεκεμβρίου και στις δύο υποθέσεις στις 0845.

Πηγή: ΚΥΠΕ