Επέκταση σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων, ληγμένων ή μη εξυπηρετούμενων δανείων

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία την επέκταση του σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων, ληγμένων ή μη εξυπηρετούμενων δανείων, που παραχωρήθηκαν έπειτα από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, με βάση την απόφαση αναδιαμορφώνεται το σχέδιο έτσι ώστε να καλύπτει δάνεια που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, καθώς και δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Επίσης σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό η άμεση εξόφληση του δανείου επεκτείνεται σε περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος και δάνεια τα οποία έχουν τερματιστεί ή είναι ληγμένα ή για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις μπορούν να επιλέξουν μια από τις δυο προηγούμενες επιλογές.

Αυτό γίνεται για να ανακουφίσει τους δανειολήπτες και να τους δώσει τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου διευθέτησης ή του τρόπου καταβολής του δανείου, είπε ο κ. Κούσιος.

Πηγή: ΚΥΠΕ