Γ.Καρούσος: Η Κύπρος χαιρετίζει πρόθεση Κομισιόν για βελτίωση πλαισίου για Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό

Η Κύπρος υποστηρίζει πλήρως τις αρχές και τους γενικούς στόχους που έχουν τεθεί και χαιρετίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που αφορά στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννης Καρούσος, ο οποίος συμμετείχε στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το ΓΤΠ αντικείμενο συζήτησης στην άτυπη τηλεδιάσκεψη ήταν η εφαρμογή της πολιτικής για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, η πρόταση επιβολής οδικών τελών (Eurovignette) και η επίδραση που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού στα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με τις αεροπορικές εταιρείες. Επιπρόσθετα έγινε αναφορά στις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας στην αλλαγή πληρωμάτων και επαναπατρισμού των ναυτικών.

Σε ότι αφορά την πολιτική για τον Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Ουρανό, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι οι προσπάθειες για περαιτέρω ψηφιοποίηση μπορούν να αυξήσουν την ευρωστία του συστήματος και να παρέχουν λύσεις έκτακτης ανάγκης σε περιόδους κρίσης. Ωστόσο, επεσήμανε ότι οι προτεινόμενες τροπολογίες, όπως η δημιουργία μιας νέας «Εθνικής Οικονομικής Ρυθμιστικής Αρχής», θα επιφέρουν επιπρόσθετο κόστος και θα καταστήσουν ακόμη πιο πολύπλοκο το σύστημα.

Είπε ότι η Κύπρος, ενώ υποστηρίζει τις προσπάθειες για περισσότερη ψηφιοποίηση στο Δίκτυο Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας, κρίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αναπάντητες ερωτήσεις σχετικά με το εύρος των υπηρεσιών αυτών, τον αντίκτυπο που πιθανόν να έχουν στις άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και την προστασία ευαίσθητων δεδομένων. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες πριν διατυπωθεί μια τελική απόφαση, ανέφερε.

Ο κ. Καρούσος κάλεσε την Πορτογαλική Προεδρία της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο το 2021 να εξετάσει τη δυνατότητα διεξαγωγής διάσκεψης υψηλού επιπέδου στις αρχές του 2021 προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ζητήματα που εγείρονται και να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις για όλα τα κράτη μέλη.

Στην παρέμβαση του σχετικά με την πρόταση επιβολής οδικών τελών (Eurovignette) ο Υπουργός Μεταφορών χαιρέτισε όλες τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ασφαλέστερη οδική κυκλοφορία, στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της συμφόρησης. «Πέραν από τον τομέα των μεταφορών, τα οφέλη αυτών των μέτρων επεκτείνονται και στους τομείς της ανάπτυξης και των επενδύσεων, ωθώντας μακροπρόθεσμα την Ευρώπη και την οικονομία της προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση» ανέφερε.

Ο κ. Καρούσος εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την τροποποίηση που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οποία θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόσουν ένα σύστημα διοδίων προκειμένου να συμβάλουν στους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια. «Η Κύπρος δεν χρησιμοποιεί καθόλου το σύστημα διοδίων. Στην περίπτωση της Κύπρου, η υποχρεωτική εισαγωγή ενός συστήματος διοδίων δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική δικαιοσύνη και την ανταγωνιστικότητα», σημείωσε.

Στην παρέμβαση του για την επίδραση που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού στα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με τις αεροπορικές εταιρείες, ο κ. Καρούσος τόνισε ότι πρέπει να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού σε σχέση με την προστασία των επιβατών. Επιπρόσθετα Υπουργός δήλωσε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ταυτόχρονα ότι η προσέγγισή που ακολουθείται δεν προκαλεί περαιτέρω ζημιά στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών.

Διαβάστε επίσης:
Ο Κούσιος απαντά στο ΑΚΕΛ για τα μέτρα κατά της πανδημίας

«Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ζητήματος των χρεοκοπιών των αεροπορικών εταιρειών καθότι οι επιβάτες δεν προστατεύονται από αυτές. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για τα δικαιώματα των επιβατών αεροσκαφών και χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των κενών που υπάρχουν στη συγκεκριμένη νομοθεσία», ανέφερε.

Τέλος, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μιλώντας, εκ μέρους του Υφυπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Δημητριάδη, αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική κρίση που ξέσπασε με την πανδημία λόγω της δυσκολίας αλλαγής πληρωμάτων και επαναπατρισμού των ναυτικών και τόνισε την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο έτσι ώστε οι ναυτικοί να χαρακτηριστούν ως εργαζόμενοι πρώτης γραμμής. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία εμβολιασμού των ναυτικών που πρόκειται να επιβιβαστούν επί του πλοίου για να διευκολύνουν την αλλαγή πληρωμάτων κατά τρόπο πρακτικά δυνατό.

Πηγή: ΚΥΠΕ