Μόνο σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά για επιδόματα προς Ελλαδίτες και επαναπατρισθέντες φοιτητές

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις που θα λαμβάνει προς παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων σε Ελλαδίτες και επαναπατρισθέντες, θα μπορούν να συνοδεύονται είτε από πρωτότυπα είτε από αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Διευκρινίζει περαιτέρω ότι η Υπηρεσία δε θα δέχεται αιτήσεις και δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πως αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο στα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ και μόνο σε έντυπη μορφή.

Πηγή: ΚΥΠΕ