Παράταση φορολογικής απαλλαγής για νέους φορολογικούς κατοίκους στην Κυπριακή Δημοκρατία

Παρατάθηκε μέχρι το 2025 η φορολογική απαλλαγή ύψους 20% για νέους φορολογικούς κατοίκους που εργοδοτούνται στη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου, σε Νόμο, νομοσχέδιο που είχε καταθέσει το ΥΠΟΙΚ με απώτερο στόχο τη διατήρηση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως χώρας προσέλκυσης εργοδοτουμένων, μέσω δημιουργίας πραγματικής υποδομής και υπόστασης αλλά και προσέλκυσης επενδύσεων.

Με τον ψηφισθέντα Νόμο, προστίθεται, τροποποιήθηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος, έτσι ώστε να επεκταθεί για ακόμη πέντε έτη (μέχρι το 2025) το υφιστάμενο πλαίσιο φορολογικής απαλλαγής εργοδοτουμένων, που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου τη χρονιά πριν από την έναρξη της εργοδότησής τους. Επιπλέον, προστέθηκε διάταξη όπου διασφαλίζεται η εφαρμογή της πρόνοιας αυτής για 5 έτη από την έναρξη της εργοδότησης.

Διαβάστε επίσης:
Ποινή φυλάκισης σε 22χρονο για κατοχή πρώτων υλών για την κατασκευή εκρηκτικών

Σύμφωνα με το πλαίσιο, δίδεται απαλλαγή ύψους 20% από τον φόρο εισοδήματος, από εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησης ή δίδεται απαλλαγή για ποσό €8.550, οποιοδήποτε ποσό είναι μικρότερο. Το πλαίσιο νομοθετήθηκε αρχικά το 2008, επεκτάθηκε το 2015 για πέντε έτη και λήγει στις 31/12/2020, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ