Στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Γεωργίας για τα Συμβούλια Γεωργίας και Περιβάλλοντος

Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί απόψε Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 15-16 Δεκεμβρίου και στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου.

Στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας θα συζητηθούν κυρίως οι αλιευτικές δυνατότητες για το επόμενο έτος, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά στα θέματα γεωργίας, οι Υπουργοί της EE αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το ενωσιακό σήμα καλής διαβίωσης των ζώων και τη διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας των προϊόντων, με αναφορά στα θρεπτικά τους χαρακτηριστικά και στην προέλευσή τους.

Στις 17 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της Συνόδου του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, ο κ. Καδής και οι ομόλογοί του Υπουργοί Περιβάλλοντος θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το κλίμα, που αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ μέχρι το 2050. Στo Συμβούλιο θα γίνει επίσης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αειφόρο στρατηγική της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα.

Η πορεία εφαρμογής των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα αποτελέσει το αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των Υπουργών κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας. Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί αναμένεται να υιοθετήσουν συμπεράσματα αναφορικά με τη μετάβαση της ΕΕ σε μια πράσινη ανάκαμψη, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, καθώς και Συμπεράσματα αναφορικά με την ψηφιακή μετάβαση, ώστε οι οικονομίες των κρατών μελών να γίνουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές.

Πηγή: ΚΥΠΕ