Θετικά αξιολογούν αποτελεσματικότητα ουσιωδών υπηρεσιών οι πολίτες, δείχνει έρευνα Πολιτικής Αμυνας

Οι πολίτες θεωρούν πιο πιθανό να διατρέξουν τον κίνδυνο της δασικής πυρκαγιάς και ακολουθούν οι κίνδυνοι της πανδημίας, της θαλάσσιας ρύπανσης κ.λπ., ενώ αξιολογούν θετικά την αποτελεσματικότητα των ουσιωδών υπηρεσιών, ιδίως Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Νοσοκομεία, την Πολιτική Άμυνα και την Αστυνομία.

Αυτά περιλαμβάνονται στα βασικά ευρήματα έρευνας που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Πολιτικής Αμυνας, που δημοσιοποιεί με σχετική ανακοίνωσή της. Ανάμεσα στα ευρήματα είναι και το ότι πολύ ή αρκετά χρήσιμη θεωρούν σε ποσοστό 18% και 41% αντίστοιχα οι εθελοντές ή υπόχρεοι Αμυνίτες τη συμμετοχή τους στην Πολιτική Άμυνα και επιζητούν ενίσχυση του ρόλου της, προγραμματισμό και περαιτέρω εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της πορείας μετεξέλιξής της, η Πολιτική Άμυνα πραγματοποίησε την πρώτη παγκύπρια ποσοτική και ποιοτική έρευνα για τις αντιλήψεις των πολιτών αναφορικά με δυνητικούς κινδύνους και τον ρόλο που η Πολιτική Άμυνα διαδραματίζει μαζί με άλλες ουσιώδεις υπηρεσίες για την αντιμετώπισή τους, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάστηκαν την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, της Πολιτικής Άμυνας, η έρευνα διεξάχθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας: ποσοτική με τηλεφωνική επικοινωνία σε τυχαίο δείγμα 600 πολιτών, αλλά και ποιοτική με ομάδες εστίασης και ερωτηματολόγια.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι πολίτες θεωρούν πιο πιθανό να διατρέξουν τον κίνδυνο της δασικής πυρκαγιάς. Ακολουθούν οι κίνδυνοι της πανδημίας, της θαλάσσιας ρύπανσης και της λειψυδρίας και έπονται οι κίνδυνοι τεχνολογικού ατυχήματος, σεισμού, ανόδου της θάλασσας και πλημμύρας.

Αξιολογούν θετικά την αποτελεσματικότητα των ουσιωδών υπηρεσιών, ιδίως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, τα Νοσοκομεία, την Πολιτική Άμυνα και την Αστυνομία, ενώ έπονται το Σχολείο, ο Στρατός, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, η Εκκλησία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναφορικά με τον ρόλο της Πολιτικής Άμυνας, η έρευνα καταγράφει πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα για όσους συμμετέχουν ως εθελοντές ή υπόχρεοι Αμυνίτες, οι οποίοι αξιολογούν ως πολύ χρήσιμη (18%) ή αρκετά χρήσιμη (41%) την συμμετοχή τους. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα πρώτων βοηθειών και άλλων γνώσεων, την ενημέρωση για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και για την προσφορά στον συνάνθρωπό τους, όπως αναφέρεται.

Ο αν. Διοικητής Πολιτικής Άμυνας, Κυριάκος Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε στον ρόλο και τη σύγχρονη αποστολή της Πολιτικής Άμυνας, ιδίως μέσα στο περιβάλλον που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δίδεται προτεραιότητα στην προστασία του πληθυσμού. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη μετεξέλιξης του οργανισμού, προκειμένου να αποκτήσει νέα δομή και οργανόγραμμα, να προσελκύσει εθελοντές και να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Ο κ. Χατζηγεωργίου υπογράμμισε ότι η Πολιτική Άμυνα έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία τα τελευταία χρόνια από την εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέσα από τα οποία πέτυχε μεταφορά τεχνογνωσίας, την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού και την άντληση σημαντικών πόρων.

Διαβάστε επίσης:
Μ.Κολιού: Δεν αναμένεται μεγάλο ή υπερβολικό κύμα Γρίπης Α φέτος στην Κύπρο

Ο ανώτερος λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Δρ Νικόλας Πάρης συνέκρινε τα ευρήματα της έρευνας κοινής γνώμης με τα επιστημονικά δεδομένα της Πολιτικής Άμυνας στο πλαίσιο της Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου.

Επεσήμανε ότι οι πολίτες αισθάνονται πιο εκτεθειμένοι στους κινδύνους και τόνισε τη σημασία να ληφθεί υπόψη και η κοινωνική αντίληψη των πολιτών στην εκπόνηση της πολιτικής και των σχεδίων διαχείρισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ