Τηλεδιάσκεψη Υπ.Παιδείας, Οργανωμένων Γονέων και ΟΛΤΕΚ

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου συζήτησε μέσω τηλεδιασκέψεων με τους οργανωμένους γονείς μέσης εκπαίδευσης και την ΟΛΤΕΚ τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, τους σχεδιασμούς και τις προεργασίες για τη διαδικασία αξιολόγησης και των γραπτών εξετάσεων στο τέλος του πρώτου τετραμήνου και το σχέδιο Βring Υour Own Device που θα οδηγήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί, με οικονομικά κίνητρα να χρησιμοποιούν το δικό τους εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, ο κ. Προδρόμου ενημέρωσε τις ηγεσίες της ΟΛΤΕΚ και των γονέων ότι το ΥΠΠΑΝ βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να διεξαχθεί αριθμός διαγνωστικών ελέγχων ταχείας διεκπεραίωσης (rapid test) στο σχολικό πληθυσμό μέσα στην επόμενη περίοδο και ότι για το σκοπό αυτό διοργανώνεται ταχύρρυθμη επιμόρφωση για τους σχολικούς ιατρικούς επισκέπτες, προκειμένου να χειριστούν τους διαγνωστικούς ελέγχους που θα τεθούν στη διάθεση των σχολείων.

Περαιτέρω αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ότι καταγράφηκαν εισηγήσεις της ΟΛΤΕΚ σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού της ύλης προς εξέταση και της θεματοθέτησης, με τις δυο πλευρές να συμφωνούν ότι στην όλη διαδικασία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν, το γεγονός ότι μέρος της διδασκαλίας έγινε σε κάποιες περιπτώσεις εξ αποστάσεως και ότι θα πρέπει να επικρατήσει ανάλογη λογική μετριασμού των δυσχερειών που αντιμετώπισαν οι μαθητές και μαθήτριες, κατά τη θεματοθέτηση και διεκπεραίωση της αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου.

Ο Υπουργός Παιδείας ζήτησε, επίσης, από την ΟΛΤΕΚ να υποβάλει προκαταρκτικές σκέψεις και εισηγήσεις, στη βάση και των διαβουλεύσεων που είχαν γίνει το χειμώνα του 2018, για να συνεχιστεί ένας δομημένος διάλογος για την υιοθέτηση ενός νέου Σχεδίου Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, ενώ τους ενημέρωσε, παράλληλα, ότι θα ξεκινήσει και ο διάλογος για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας. Από την πλευρά της εκπαιδευτικής οργάνωσης ηγέρθη και το συνταξιοδοτικό θέμα για το οποίο βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την Κυβέρνηση, αναφέρει στην ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας.

Σε ό,τι αφορά την τηλεδιάσκεψη με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας απαντώντας στον προβληματισμό των γονέων σε σχέση με τη λειτουργία των σχολείων μέσα στις σημερινές συνθήκες με την αύξηση των κρουσμάτων στην κοινωνία παρέθεσε τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο επεξήγησε τόσο τις διαδικασίες προστασίας όσο και χειρισμού των κρουσμάτων και των επαφών μεταξύ του σχολικού πληθυσμού, σημειώνοντας ότι η συχνότητα εμφάνισης κρουσμάτων μέσα στον πληθυσμό των σχολείων παραμένει πολύ μικρότερη του γενικού μέσου όρου.

Οι οργανωμένοι γονείς ενημερώθηκαν επίσης ότι το Υπουργείο ξεκινά δομημένο διάλογο με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για την υιοθέτηση ενός νέου Σχεδίου Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, όπως επίσης και για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας, στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ