Υπ.Μεταφορών: Σώζονται ανθρώπινες ζωές στους δρόμους με το σύστημα φωτοεπισήμανσης

To σύστημα φωτοεπισήμανσης που θα εγκατασταθεί στους δρόμους , θα μειώσει τον αριθμό των ανθρώπινων ζωών που χάνονται και θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια με σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, αναφέρει ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος, με αφορμή την υπογραφή χθες του συμβολαίου.

Σε δήλωση/άρθρο που μεταδίδει το ΓΤΠ, ο κ. Καρούσος υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας ενέκρινε τον περασμένο Σεπτέμβριο το στρατηγικό σχέδιο οδικής ασφάλειας, υιοθετώντας τον ευρωπαϊκό στόχο, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μείωση των νεκρών από οδικές συγκρούσεις κατά 50% και μείωση κατά 50% των σοβαρών τραυματισμών μέσα στη δεκαετία 2021-2030.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 28 επιμέρους πολιτικές και 158 στοχευμένες δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και το σύστημα φωτοεπισήμανσης το οποίο θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των οδικών συγκρούσεων στα σημεία τα οποία θα λειτουργούν οι 110 κάμερες σε παγκύπρια βάση.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, με την εγκατάσταση του συστήματος φωτοεπισήμανσης θα βελτιωθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, όπου παρατηρείται η πλειοψηφία των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.

Το σύστημα, πέραν από την καταγραφή της υπέρβασης στο όριο ταχύτητας θα επεξεργάζεται και θα καταγράφει επιπρόσθετες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων, τη μη χρήση της ζώνης ασφάλειας, τη μη χρήση κράνους από μοτοσικλετιστές, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη συμμόρφωση με το φωτεινό σηματοδότη όταν το χρώμα είναι κόκκινο και την παράβαση της γραμμής αναμονής στα φώτα τροχαίας.

Ο κ. Καρούσος αναφέρει πως έχει αποδειχθεί ύστερα από έρευνες, μελέτες και επίσημα στατιστικά τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, ότι στα σημεία όπου είναι τοποθετημένες οι κάμερες τροχαίας, μειώνονται σημαντικά τα τροχαία δυστυχήματα που αφενός σώζονται ανθρώπινες ζωές και αφετέρου δημιουργούνται σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Χαρακτηριστικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει παρατηρηθεί ότι σε απόσταση 500 μέτρων από τα σημεία εγκατάστασης των συστημάτων φωτοεπισήμανσης, έχουν μειωθεί οι οδικές συγκρούσεις σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 58% και 68%. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, έχει παρατηρηθεί ότι για κάθε 1000 κάμερες φωτοεπισήμανσης που εγκαθίστανται στο Ηνωμένο Βασίλειο, μειώνονται κατά 190 οι θανατηφόρες συγκρούσεις, κατά 1.130 οι οδικές συγκρούσεις και κατά 330 οι σοβαροί τραυματισμοί.

Στην Ιρλανδία με πληθυσμό 4,5 εκατομμύρια, με 53 συσκευές τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του συστήματος διασώθηκαν σε ετήσια βάση 24 ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα, συγκεκριμένη μελέτη συμπεραίνει ότι τα οφέλη υπερτερούν του κόστους σε κλίμακα 5:1 με ένα οικονομικό όφελος προς την οικονομία 70εκ.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τον Υπουργό, στα μόλις 12 σημεία στα οποία τοποθετήθηκαν οι συσκευές του συστήματος φωτοεπισήμανσης που λειτούργησε κατά το 2006-2007 επιτεύχθηκε μείωση των οδικών συγκρούσεων κατά 53,5%.

Εκτός από τη μείωση των οδικών συγκρούσεων και τα θετικά που θα προκύψουν για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, η εγκατάσταση του συστήματος φωτοεπισήμανσης, θα έχει και οφέλη προς την οικονομία της χώρας, καθώς είναι δεδομένο ότι κάθε απώλεια ζωής ή τραυματισμός συνεπεία οδικών συγκρούσεων έχει αρνητικές επιπτώσεις προς την οικονομία.

Ο Υπουργός αναφέρει ότι το κόστος των οδικών συγκρούσεων για το 2019 όπου σημειώθηκαν 52 θανατηφόρα δυστυχήματα, 340 σοβαροί τραυματισμοί και 343 ελαφριοί τραυματισμοί, ανήλθε στα €210,3εκ ευρώ. Εάν συνυπολογιστεί η πενταετία 2015-2919 το κόστος φθάνει το €1,1δις.

Ο υπολογισμός αυτός, γίνεται στη βάση δεδομένων τα οποία αναλύονται σε σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το εξωτερικό κόστος των μεταφορών στην οποία καταγράφεται ότι για την Κύπρο το οικονομικό κόστος, ανά θανατηφόρο είναι €1,83εκ, ανά σοβαρό τραυματισμό €315.000, και ανά ελαφρύ τραυματισμό στις €25.000 περίπου.

Ο κ. Καρούσος τονίζει πως εάν πετύχουμε έστω και 20% μείωση θανατηφόρων δυστυχημάτων, σοβαρών και ελαφρών τραυματισμών μέσω του συστήματος αυτού, εκτός από τη διάσωση ανθρώπινων ζώων, το οικονομικό όφελος σε ετήσια βάση προς την οικονομία μέσω του συστήματος αυτού θα ξεπερνά τα €41 εκατομμύρια.

Ο Υπουργός αναφέρει πως οι προσδοκίες είναι πολύ ψηλές για την εγκατάσταση του συστήματος και εκφράζει αισιοδοξία για την αποτελεσματικότητα του, το οποίο σε συνδυασμό με άλλες δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου για την οδική ασφάλεια για το 2021-2030, όπως η αύξηση των ποινών, η αύξηση ελέγχων νάρκοτεστ, η βελτίωση του τρόπου και ελέγχου για την απόκτηση άδειας οδήγησης, η μείωση των ορίων ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές και όλων των άλλων δράσεων και πολιτικών, όχι μόνο θα σωθούν ανθρώπινες ζωές αλλά θα επιφέρουν και σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Ο Υπουργός Μεταφορών σημειώνει πως η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια 2021- 2030 ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς, έχοντας ένα σημαντικό εργαλείο, το σύστημα φωτοεπισήμανσης, το οποίο θα συνεισφέρει σημαντικά προς επίτευξη των στόχων μας με κύριο την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Πηγή: ΚΥΠΕ