Αναθεώρηση Δήλωσης Πολιτικής για ενοποιημένες αναπτύξεις ζητά ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων

Άμεση αναθεώρηση της Δήλωσης Πολιτικής για τις Ενοποιημένες Αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων, ζητά ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, επισημαίνοντας ότι υπέβαλε αναλυτική ένσταση με συγκεκριμένες εισηγήσεις το Μάιο του 2014 και έκτοτε εκκρεμεί η παραπομπή του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και την οριστικοποίηση των προνοιών της.

Σε σημερινή ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων αναφέρει πως «παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχαν διαβεβαιώσει ότι η Δήλωση είναι έτοιμη και τα αιτήματα του Συνδέσμου έγιναν αποδεκτά, εντούτοις δεν προχώρησε η υλοποίηση και δεν έχει γίνει ακόμη δημοσίευση της Πολιτικής από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους».

Προσθέτει πως αναμένει τη λήψη των σχετικών αποφάσεων ώστε να αρθεί η εκκρεμότητα και η συνεπαγόμενη αβεβαιότητα για τους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμός αναφέρει ότι, μέσω του, έχουν υποβληθεί προτάσεις για απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών που ακολουθούνται για αδειοδότηση των Ενοποιημένων Αναπτύξεων, με απώτερο στόχο, όπως σημειώνει, τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των πολυάριθμων εμπλεκομένων Φορέων, την απάλειψη αχρείαστων ή και επαναληπτικών διαδικασιών και τον περιορισμό των χρονικών προθεσμιών για διαβουλεύσεις, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αδειοδότηση των αναπτύξεων μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων εισηγείται τη δημιουργία Φορέα/Task Force που να λειτουργεί οριζόντια μεταξύ των διαφόρων Υπουργείων και κυβερνητικών τμημάτων, που σχετίζονται με την αδειοδότηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων αλλά και την αποφυγή διπλών διαδικασιών για την έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής.

Επίσης εισηγείται να εισαχθεί ο Θεσμός Προκαταρκτικής Πολεοδομικής Άδειας (Outline Planning Permission), που θα καλύπτει θέματα που αφορούν τη σύνθεση των αναπτύξεων και την καταλληλότητα της χωροθέτησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ