Αυτή είναι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής αποχετευτικών τελών στη Λάρνακα

Την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021, είναι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2020 στη Λάρνακα.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) αναφέρεται ότι «η Παρασκευή 29 Ιανουαρίου έχει οριστεί ως η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2020».

Οι πληρωμές των τελών μπορούν να γίνουν διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ στο www.lsdb.org.cy ή στο www.jccsmart.com, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη αρ.11, 6017 Λάρνακα και στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΛ, Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου, 6057 Λάρνακα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ως μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού, το ΣΑΛ προτρέπει το κοινό να διευθετήσει τις πληρωμές του ηλεκτρονικά ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και ο συνωστισμός στα ταμεία του Συμβουλίου. Μετά την τελευταία ημερομηνία πληρωμής, σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς, θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνώντας με το τηλέφωνο 24-815222, εσωτ.117 ή στο [email protected]

Πηγή: ΚΥΠΕ