Αυτοί είναι οι επιτυχόντες των Κυβερνητικών εξετάσεων κλίμακας Α8

Η Ειδική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των Γραπτών Εξετάσεων στη Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2020, για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης που είχε διεξαχθεί στις 14.11.2020, με τον σχετικό κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας.

Σημειώνεται ότι κατάλογος επιτυχόντων δημοσιεύεται μόνο με τον αριθμό υποψηφίου και το βαθμό επιτυχίας.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων.